kamera ip IP8160 i IP8160-W

REGULAMIN PROMOCJI „Cena specjalna na kamery IP IP8160 i IP8160-W”

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Możesz wziąć udział w oferowanej promocji do 31 sierpnia 2017

ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH:

SUMA SOLUTIONS oferuje Ci możliwość zakupienia  poniższych produktów na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 31 sierpnia 2017

Kamera IP IP8160 – 349,00 zł netto
W skład zestawu wchodzi:
–kamera ip VIVOTEK IIP8160
–oprogramowanie VAST 32 kamery

Opis kamery https://suma.com.pl/produkt/kamera-ip-vivotekip8160/

Kamera IP IP8160-W  399,00 zł netto
W skład zestawu wchodzi:
–kamera ip VIVOTEK IP8160-W
–oprogramowanie VAST 32 kamery

Opis kamery: https://suma.com.pl/produkt/kamera-ip-vivotekip8160-2/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
Promocja przeznaczona tylko dla partnerów handlowych SUMA.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS

Podobne wpisy