Skorzystaj z naszej pomocy przy wycenie systemu monitoringu, z naszych cenników lub systemu sprzedaży internetowej. Wybierz najbardziej dogodną drogę współpracy.

Możesz współpracować z nami doraźnie z naszym cennikiem, projektowo lub na stałych indywidualnych warunkach handlowych.

Współpracując z nami, stworzysz nowoczesne, dochodowe przedsiębiorstwo z produktami segmentu premium.

WSPÓŁPRACA B2B

Prowadzimy Autoryzowaną dystrybucję

Poznaj aktualne oferty współpracy z SUMA SOLUTIONS. Wybierz dogodny sposób współpracy z nami.

BRANŻOWA

Oferta w zakresie sprzedaży produktów VIVOTEK dla biznesu. Oferta obejmuje poziomy rabatowe dla odsprzedaży i zasady sprzedaży projektowej.

Handlowa

Oferta specjalna dla firm handlowych i instalacyjnych, zorientowanych na sprzedaż produktów wideo ip.

SPECJALIZACYJNA

Oferta specjalna na specjalistyczne kamery i rejestratory z analityką obrazu. Oferta z programem szkoleniowym w zakresie wdrażania systemów VCA.

SPECJALIZACYJNA

Oferta specjalna na specjalistyczne kamery ip panoramiczne. Oferta z programem szkoleniowym w zakresie wdrażania systemów panoramicznych.

Zarejestruj swoją firmę jako Partner Handlowy. Umów się z naszym przedstawicielem  i poznaj indywidualną ofertę odsprzedażową.

Dystybucja

Oferta dla firm B2B w zakresie oferowanych produktów.

 • Firm integracyjnych
 • Firm instalacyjnych
 • Inwestorów B2B

Stałe ceny specjalne
Rejestracje projektów
Indywidualne ceny projektowe

ODSPRZEDAŻ

Oferta handlowa, branżowa odsprzedaż-owa.

 • Firm handlowych
  Firm utrzymujących stały magazyn

Specjalne ceny na wybrane produkty
Wyższą marżę
Rotacje magazynową
Komis magazynowy

specjalizacja

Oferta produktów dopasowanych do specyfiki branż.

 • Firm branż i dla branż:
 • Retaill
  Kolejnictwo
  Handel
  Logistyka
  Więziennictwo
  Gastronomia

Preferencyjne ceny projektowe
Produkty dopasowane do branży

USŁUGI

Usługa współpracy serwisowej dla firm instalacyjnych.

 • Firm instalacyjnych

Dodatkowe źródło dochodu Dodatkowe zlecenia

Rejestracja partnera handlowego

Prosimy o wypełnienie poniższych pól formularza. W przeciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Państwem opiekun regionalny. Przedstawi możliwości, narzędzia z jakich mogą Państwo korzystać we współpracy z nami i reprezentowanymi przez nas markami .

Dane Podstawowe
Adres rejestrowy


Formularz zgód
w zakresie przetwarzania danych przez SUMA SOLUTIONS. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L-0509/00 zarejestrowana KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospodarczy KRS.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy o współpracy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy, w celach związanych z prowadzoną działalnością, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego; na podstawie zgody i wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy oraz po zakończeniu trwania współpracy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu, do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem. Niniejsze zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Log In

Sign Up

Cart