Fundacja działa na rzecz inkluzji społecznej i międzykulturowej oraz neuroróżnorodności w projektowaniu doświadczeń i przestrzeni odpowiedzialnych społecznie.

Inspirują nas ludzie w swojej różnorodności – biologicznej, językowej i kulturowej. Czerpiąc z wiedzy o człowieku – pokazujemy nowe modele – edukacji, projektowania doświadczeń i przestrzeni z wykorzystaniem technologii i sztuki. Jesteśmy nastawieni na współpracę z sektorem kreatywnym, biznesowym, firmami i instytucjami kultury, a naszym celem jest upowszechnianie wiedzy oraz wdrażanie sprawdzonych rozwiązań dla osób o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych.

Szkolimy pracowników w firm w zakresie neuroróżnorodności i komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem języków migowych. Szkolenia sprofilowane są pod kątem podniesienia kompetencji pracowników w zakresie obsługi klientów, współpracy w zróżnicowanym zespole oraz projektowania zintegrowanych systemów komunikacji i przestrzeni odpowiedzialnych społecznie.

Korzystając z naszej wiedzy, firma projektująca ma szansę zbudować zespół o zróżnicowanych kompetencjach, zaprojektować rozwiązania przyjazne użytkownikom o różnych możliwościach i ograniczeniach komunikacyjnych. Zamiast podkreślać aspekty niepełnosprawności, uczymy o odmienności i korzyściach rozwiązań opartych na wiedzy z zakresu antropologii komunikacji.

Dzięki takim działaniom firmy projektujące razem z nami, zyskują profil inkluzywnych, 

etycznych, promujących zrównoważony rozwój i neuroróżnorodność.

Pracujemy w zróżnicowanym językowo zespole osób słyszących, niesłyszących i słabosłyszących. Na co dzień posługujemy się językiem polskim, polskim językiem migowym, angielskim i systemem językowo-migowym International Sign. Inspirujemy się kulturą dźwięku i obrazu, historią i współczesnością. Jesteśmy badaczami, artystami, aktywistami i edukatorami – ludźmi związanymi ze sztuką, zaangażowanymi w problematykę komunikacji. Wspólnym celem jest dla nas działanie na rzecz kształtowania doświadczeń edukacyjnych i przestrzeni odpowiedzialnych społecznie w zakresie dostępności językowej.

FUNDACJA ANTROPOLOGII KOMUNIKACJI „INGRAFT”
• KRS0001039503
• NIP9542856067
• REGON525448300

Zarząd:
Dagmara Stanosz 
Michał Justycki
Magdalena Cież  
Anna Harazmus 
Kinga Hołda-Justycka 
Klaudia Wysiadecka 

Rada Nadzorcza:
Beata Grochowska 
Magdalena Kozieł

Po co i dlaczego to robimy ?

Zajmujemy się…
– dostępnością, by mogła być nazwana standardem.
– inkluzją, by być na równi i nie musieć nikogo wykluczać lub włączać.
– neuroróżnorodnością, bo mamy różne kompetencje, osobowości, wiedzę, możliwości i ograniczenia.
– komunikacją, bo mówimy/migamy w językach fonicznych (polski, angielski) i migowych (Polski Język Migowy, International Sign).
– projektowaniem uniwersalnym, bo chcemy tworzyć przyjazne otoczenie.
– nowymi technologiami, bo dają nam dostęp do różnych percepcji świata.
– sieciowaniem branż, bo wiemy, że warto myśleć niestandardowo, a wymiana wiedzy umożliwia tworzenie innowacji.
– upowszechnianiem sztuki, bo tym, co kochamy, chcemy się dzielić z innymi.

Szkolimy
– szkolenia dla tłumaczy polskiego języka migowego w zakresie kultury Głuchych
– szkolenia dla firm z zakresu dostępności neuroróżnorodności w biznesie
– szkolenia specjalistyczne dla wydawnictw i współpraca przy w zakresie języków migowych
– szkolenia w zakresie dostępności komunikacji dla instytucji kultury
– szkolenia dla zespołów projektowych w zakresie zintegrowanych rozwiązań dotyczących komunikacji językowej

Projektujemy
– warsztaty dla dzieci i młodzieży, wspierające zintegrowany rozwój poznawczo-językowy przez sztukę
– projekty badawcze dotyczące niematerialnego dziedzictwa języków
– projekty badawcze dotyczące wykorzystania nowych technologii w komunikacji
– projekty artystyczne