Inteligentny dom

Smart home coraz częściej wdrażany jest w naszych domach. Dlaczego? Oczywiście takie nowinki techno­lo­giczne zwięk­szają wygodę ale również bezpie­czeństwo. Nasze rozwią­zanie do takiego systemu jest dodatkiem, który zwiększa bezpie­czeństwo nasze i naszych bliskich.

Nasze rozwią­zanie daje możliwość: 
- przy bramie wjazdowej odczy­ty­wanie tablicy rejestra­cyjnej 
- rozpo­zna­wanie twarzy domow­ników
- wywołanie alarmu w momencie wejścia w daną strefę

Integracja

Nasz system można w łatwy sposób zinte­grować z kontrolą dostępu (otwie­ranie bramy, alarm, system przeciw­po­żarowy)

Postaw na bezpieczeństwo

Jeśli nie chcesz montować wszędzie czujników dymu lub ognia za pomocą naszych kamer masz nie tylko monitoring, ale wykorzy­stując analitykę wideo do wykry­wania dymu lub ognia zwięk­szysz wykry­wanie pożaru.

Inteligencja

Dzięki zasto­so­waniu inteli­gentnej analityki wideo Twój system monito­ringu stanie się Twoim inteli­gentnym asystentem. System sam ziden­ty­fikuje intruza i poinformuje Cię o tym zdażeniu na maila bądź SMS-em. 

Przedstaw nam swoje - my postaramy się je spełnić.

Integracja z:
AlarmPPożCzujnik ruchu

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).