Szkolimy i doradzamy, wspieramy we wdroże­niach

.Expert

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Dziękujemy, że jesteście z nami. Już od wielu lat szkolimy firmy insta­la­cyjne, integra­torskie i opera­torów systemów monito­ringu. 
Te doświad­czenia stały się podwaliną do powstania w tym roku działu .expert. 

Dotychczas nasze skolenia odbywały się w salach konfe­ren­cyjnych hoteli. Naturalnym było, że organi­zacja takich szkoleń była ograni­czona możli­wo­ściami technicznymi sal konfe­ren­cyjnych i samej konfi­gu­racji sprzętu jaki mogliśmy zorga­ni­zować w terenie.  

W tym roku rozbu­do­wujemy własne zaplecze szkole­niowo — treningowe. Co nowego. Nowa sala demo ze dziesiątkami kamer demo do testów. Dodatkowa  sala szkole­niowa z pomocami dydak­tycznymi, aby wykłady mogły być podparte praktycznymi prezen­ta­cjami na żywo. Nowe labora­torium do ćwiczeń praktycznych w małych grupach — z projek­to­wania, konfi­gu­racji i budowy systemów wideo ip. 

Szczegóły już wkrótce a treningi od czerwca 2020.

KWIECIEŃ 2020

Nadal trwają prace remontowo adapta­cyjne. Korona­wirus niestety spowalnia nasze plany ale nas nie zatrzymuje.

LUTY 2020

Aktualnie trwają prace remontowo adapta­cyjne. 

SZKOLENIAPOPRZEDNICH LATACH

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).