|

Wizyjna detekcja pożaru przy użyciu analityki kamery

Nowatorskie rozwiązanie wizyjnej detekcji pożaru przy użyciu kamery wyposażonej w inteligentną analitykę obrazu.

AVIOTEC IP starlight 8000 to nowe rozwiązanie w zakresie wczesnego i niezawodnego wykrywania pożarów w trudnych warunkach. Może działać samodzielnie, nie potrzebuje wsparcia innych urządzeń.


Technologia firmy Bosch, wykorzystująca unikalny, przetestowany przez specjalistów model wykrywania zagrożeń, powiadamia o pożarach i zakłóceniach, przewiduje rozwój sytuacji, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów, oraz przyspiesza czas reakcji i umożliwia usunięcie źródła zagrożenia, zanim się rozprzestrzeni. W większości przypadków wykrywa pożar, korzystając z pełnego pola widzenia kamery, bez potrzeby maskowania. Z kolei inteligentny system w kamerze, wykrywa zakłócenia na podstawie nieprzetworzonych danych, bez konieczności ich przesyłania ani kompresji.

  • Wykrywanie pożaru u jego źródła to szybki czas reakcji i sprawna ewakuacja.

AVIOTEC IP starlight 8000 wykrywa dym i płomienie od razu u ich źródła. Działanie urządzenia opiera się na inteligentnych algorytmach analizowania i przetwarzania obrazów. Te algorytmy opracowano na podstawie modelu fizycznego ognia i można je łatwo dostosować do potrzeb klienta. Wysokiej jakości kamery Bosch wchodzące w skład systemu AVIOTEC IP starlight 8000 umożliwiają wykrycie płomieni i dymu w ciągu kilku sekund — nawet w trudnych warunkach. Alarm zostanie ogłoszony za pośrednictwem sieci i/lub przekaźnika.

  • Możliwość analizy  przyczyny zdarzenia, dzięki nagraniom video.

System wykrywania jest zintegrowany z kamerą, dzięki czemu nie jest konieczne używanie żadnego innego sprzętu. Jednocześnie funkcja inteligentnej analizy obrazu wideo (Intelligent Video Analytics) automatycznie uruchamia opcje nadzoru, takie jak linia przecięcia, przemieszczanie się trasą, obiekt nieaktywny.

  • Wykrywanie nawet ukrytych lub tlących się płomieni i spalanej cieczy, bez konieczności zastosowania czujki dymu.

W większości przypadków czujki dymu nadal są podstawowym elementem systemu, choć w pewnych warunkach zalecana jest dodatkowa ochrona. W pomieszczeniach z wysokim sufitem ogień zostaje wykryty, zanim dym dotrze do czujki, co znacznie przyspiesza czas reakcji. Równie ważna jest możliwość właściwego odróżnienia pożaru i dymu od innych zakłóceń, które mogą spowodować fałszywe alarmy, co ma swoje odzwierciedlenie w kosztach.

AVIOTEC IP starlight 8000 to dobry wybór np. w przemyśle i transporcie, w magazynach i obiektach energetycznych, ponieważ skraca czas wykrywania pożaru i minimalizuje liczbę fałszywych alarmów. AVIOTEC IP starlight 8000 stanowi doskonałe rozwiązanie w tego rodzaju pomieszczeniach.

Przyspieszenie łańcucha ewakuacyjnego dzięki szybkiemu wykrywaniu i bieżącej analizie sytuacji zapewnia większą ochronę i minimalizuje szkody.

W imieniu Firmy Bosch serdecznie zapraszamy na Kongres Pożarnictwa – 27.07.2017 na Stadionie Narodowym.

Bosch będzie obecny na stoisku informacyjnym a przedstawiciel firmy wygłosi krótką prelekcję w temacie:
„Wykorzystanie nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach”
Firma Bosch przestawi najnowsze funkcjonalności w SSP i DSO pod kątem zarówno projektowania jak i bieżącego zarządzania systemami ochrony przeciwpożarowej w obiektach. Zaprezentuje również nowatorskie rozwiązanie wizyjnej detekcji pożaru przy użyciu kamery wyposażonej w inteligentną analitykę obrazu. Omówione zostaną zagadnienia wspierające pracę projektanta instalacji pożarowych. Firma zademonstruje narzędzia komputerowe wspomagające pracę instalatora, konserwatora oraz zarządcy nieruchomości.
 
Na stoisku pokazane zostanie:
Paviro – programowanie systemu poprzez Iris net
FPA 5000 
Zdalne usługi do systemu sygnalizacji pożaru
Aviotec – praktyczny pokaz wykrywania ognia i dymu za pomocą kamery wizyjnej

Podobne wpisy