Gazele Biznesu przyznane. SUMA kolejny raz laureatem!

Gazele Biznesu przyznane. W 2015 roku SUMA kolejny raz laureatem!

Tych presti­żowych nagród nie byłoby bez wszystkich naszych Partnerów Bizne­sowych, którym dziękujemy i jedno­cześnie gratu­lujemy! Ranking dotyczy firm, które w ostatnich latach rozwijały się najszybciej i osiągnęły największy wzrost.