DIGIEVER CMS zarządzaj 1024 kamerami

DIGIEVER CMS można zarządzać nawet 1024 kamerami, zaimple­men­to­wanymi w różnych projektach. Przez szereg funkcji takich jak: Camera Group Management, Streaming Management, Dynamic E‑map, Multi-channel Playback oraz Smart Search, użytkownicy mają możliwość łatwego zarzą­dzania eventami, budowania środo­wiska monitoring czy powią­zy­wania wydarzeń z różnych kamer.

DIGIEVER CMS pozwala na budowanie wielo­war­stwowych E‑map, gdzie można ulokować wszelkie kamery w projekcie. Kiedy event wywoła alarm, obraz z kamery gdzie wydarzenie miało miejsce powiększy się automa­tycznie na cały ekran.

CMS-Matrix pozwala na wyświe­tlanie obrazów z kamer na ścianie monitorów. W ten sposób monito­rowane może być nawet 64 kanały.

Playback w DIGIEVER CMS posiada ten sam interface użytkownika co urządzenia NVR marki DIGIEVER, z dodatkową opcją uczenia. W skład wchodzi 16 kanałowy symul­ta­niczny playback, playback klatka po klatce, export snapshotów oraz nagrań. Dzięki funkcji snapshot, można szybko znaleźć odpowiednia nagrania.