Najnowszy Device Pack 9.5a Milestone

Wiecie, że w przeciągu tylko jednego roku 2017 Milestone udzielił wsparcia, aż 1100 nowym urządzeniom! Fakt ten napawa nas ogromną dumą!

Dodatkowo infor­mujemy, że dostępny jest najnowszy Device Pack 9.5a do oprogra­mo­wania Milestone XProtect®, który pomaga projek­tować idealne rozwią­zania.

A więc co nowego w Device Pack 9.5a?

- aktuali­zacja oprogra­mo­wania dla urządzeń Bosch

- napra­wiony problem z edge storage w produktach Bosch

- uzyskano oficjalną certy­fi­kację ONVIF dla profilu G w sterow­nikach ONVIF

- obsługa nowych  urządzeń Vivotek: FD8177-HT, FD8377-HTV, FD8377-EHTV, IB8377-HTIB8377-EHT

Pełna infor­macja o zmianach oraz Device Pack są dostępne na stronie Milestone.


DEVICE PACK 9.5a

Sprawdź co było w Device Pack 9.4a Milestone XProtect.


DEVICE PACK 9.4a

Zobacz także co nas czeka w 2018 roku w Milestone XProtect.

Wydaj­niejsze dekodo­wanie wideo w Smart Client z wykorzy­staniem wielu kart NVIDIA

Maski prywat­ności

Wsparcie DLNA (Digital Living Network Alliance) II

Insta­lacja za pomocą jednego kliknięcia

Device Pack dla starszych urządzeń


NOWOŚCI MILESTONE R1 2018