Zacznij żyć mądrze… z Sigma Casa

Miło nam poinfor­mować, że podję­liśmy współ­pracę z produ­centem Sigma CASA, dzięki czemu jako SUMA wchodzimy w sektor Smart Home. Sigma Casa to  system kreatywnych rozwiązań techno­lo­gicznych, które produkuje tajwańska firma Dexatek.

 

Inteli­gentne i bardzo łatwe w obsłudze urządzenia stają się  naszymi asystentami w życiu codziennym i pomagają nam utrzymać poczucie komfortu, bezpie­czeństwa i oszczędzać energię w domu. Produkty Sigma Casa to również doskonały design i łatwość montażu.

simga.casa.mobile

Dzięki aplikacji możemy wprowadzić ustawienia zgodnie z naszymi prefe­ren­cjami, tak aby nie musieć o tym pamiętać każdego dnia. Pozwala t na zarzą­dzanie swoim domem z każdego miejsca na świecie.

W kolejnych artykułach prezen­tować będziemy urządzenia wchodzące w skład całego systemu.

Dzięki Sigma Casa, będziesz mógł skupić się na tym co najlepsze w życiu, tworząc przy tym bezpieczny, ekolo­giczny i przyjazny dom.  To doskonałe rozwią­zanie dla insta­la­torów, archi­tektów, projek­tantów wnętrz, czy po prostu …domatorów od serca.

Zapra­szamy do odwie­dzania strony www.sigmacasa.pl