Panasonic WV-SPW532L. Kamera, która nie boi się wyzwań

Model kamery Panasonic WV-SPW532L może być wykorzy­stany zarówno do monito­ringu kameralnych przestrzeni tj. brama przy domu, firmie, jak i do ochrony dużych pomieszczeń o charak­terze użytkowym — na przykład hali produk­cyjnych. Dobry stosunek jakości do ceny sprawia, że jest to jedna z najchętniej wybie­ranych kamer przezna­czonych do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

 NORMY.PANAS

Obudowa urządzenia spełnia normy szczel­ności IP66 oraz NEMA4x (zapew­niając dodatkową ochronę przed korozją), dzięki czemu sprawdzi się nawet w trudnych warunkach atmos­fe­rycznych a także w wymaga­jącym środo­wisku pracy (jak np. w portach, mleczar­niach czy browarach).

Obraz fullHD z kamery 2Mpx przy 30kl./s jest dynamiczny i pozba­wiony efektu smużenia. Brak w nim prześwie­tleńi niedo­świetleń, dzięki włączonej funkcji WDR.  Warty uwagi jest również optyczny zoom 3,6 x, który można ustawić z poziomu menu kamery.

noc

Dzięki oświe­tla­czowi IR kamera doskonale radzi sobie przy słabym oświe­tleniu, na przykład w nocy.

Menu jest intuicyjne, więc prawi­dłowe ustawienie kamery nie będzie stanowić problemu nawet dla osoby począt­ku­jącej.

 

Wszystkie funkcje, w tym WDR, redukcja szumów, tryb dzień &noc oraz IR są opisane i dostępne w jednym miejscu. Podstawowe parametry możemy ustawić, monito­rując efekt naszej pracy, dzięki funkcji podglądu na żywo.

Jak widać na filmie, obraz zareje­strowany przez kamerę cechuje się wysoką rozdziel­czością, bardzo dobrym kontrastem oraz dużą dynamiką.  30 kl./s sprawia, że obraz jest niezwykle płynny. Dzięki zasto­so­waniu techno­logii WDR brak miejsc na nagraniu, w których identy­fi­kacja osób byłaby utrud­niona przez zbyt mocne lub za słabe oświe­tlenie. Wykorzy­stanie 2‑stopniowej funkcji WDR, pozwala wzmocnić efekt identy­fi­kacji twarzy adekwatnie do stopnia ciemności.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kamer Panasonica?

Skontaktuj się z Działem Handlowym w najbliższym regionie: kontakt