Kamera ip IB8367A – zwiększa nasze bezpieczeństwo, gdziekolwiek jesteśmy!

Kamera ip IB8367A

kmaera ip B8367A to najczę­ściej wybierana kamera sieciowa typu bullet.  To model typu „all in one”, ze względu na  swoją funkcjo­nalność, zapewnia wysokiej jakości obraz wideo w wysokiej rozdziel­czości FULL HD, przy bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny. Przezna­czona jest do dozoru zewnętrznego i jest dosko­nałym rozwią­zaniem do monito­ringu ulic, niedużych parkingów, placów zabaw, boisk, galerii handlowych, a także przestrzeni wokół budynków.

VIVOCloud — łatwy i bezpieczny zdalny monitoring

Model ten posiada najnowszą funkcję – VIVOCloud. Dzięki której, użytkownik zyskuje bezpłatne, kompleksowe rozwią­zanie do monito­ringu w chmurze, umożli­wiające podgląd na żywo, odtwa­rzanie nagrań oraz zarzą­dzanie kamerami z poziomu telefonu komór­kowego. Warto tu zaznaczyć, że całość zarzą­dzania odbywa się w chmurze, natomiast rejestracja materiału na karcie SD.

Supreme Night Visibility — nocne widzenie w kolorze

Kamera ip IB8367A posiada także funkcję SNV (Supreme Night Visibility ) — co pozwala na dokładne monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia. W niektórych bowiem sytuacjach, jakość obrazu jaką uzyskujemy po włączeniu IR jest niewy­star­czająca, zwłaszcza,  gdy kolor może być czynnikiem decydu­jącym o sukcesie. Na przykład rysy twarzy, kolor włosów danej osoby, oczu, skóry czy ubrania.

Dzięki zasto­so­waniu Smart Stream II i kompresji H.264 można zmniejszyć zużycie pasma i przestrzeni dyskowej archiwum nawet o 50% przy zacho­waniu wysokiej jakości obrazu.

W celu zapew­nienia dobrej jakości obrazu w nieko­rzystnych warunkach oświe­tle­niowych, zwłaszcza w porze nocnej, kamera wyposażona została w mecha­niczny filtr IR oraz oświe­tlacz Smart IR efektywny do 30 metrów w całko­witej ciemności. Dzięki funkcji Smart IR kamera automa­tycznie dosto­sowuje siłę strumienia do odległości obiektu, tak aby go nie prześwietlić lub nie zaciemnić.

Defog — widzenie we mgle

Warto wspomnieć także o funkcji – Defog, która wpływa na poprawę obrazu w czasie pojawienia się mgły lub dymu. Idealnie sprawdza się w monito­ringu miejskim. Funkcja ta, także pozwala na uwydat­nienie szcze­gółów obrazu w przypadku opadów deszczu czy śniegu. Z kolei zasto­so­wanie funkcji — maski prywat­ności, umożliwia wyklu­czenie miejsc, których nie chcemy poddawać obser­wacji, a jedno­cześnie nie chcemy zmniejszać obszaru widzenia kamery.

W modelu IB8367A zasto­sowano także techno­logię 3DNR (redukcja szumów 3D), WDR Enhanced (lepsza jakość obrazu w warunkach kontra­stowego oświe­tlenia) oraz  funkcję detekcji ruchu.

Kamera mieści się w obudowie o klasie szczel­ności IP66, co sprawia, że jest odporna na wszelkie nieko­rzystne oddzia­ły­wania zjawisk pogodowych, takich jak deszcz czy kurz. Dodatkowo metalowa, wanda­lo­od­porna obudowa IK10 zapewnia urządzeniu ochronę przed jakimi­kolwiek aktami wanda­lizmu, uderze­niami czy próbami znisz­czenia kamery.

Kamera objęta jest 36 miesięcznym okresem gwarancji, co zapewnia, że wykonana jest z zacho­waniem najwyższej staran­ności.