|

Oszczędzanie pasma transmisji – Activity Adaptive Streaming w kamerach VIVOTEK

Kamery IP VIVOTEK wyposażone są w niezwykle przydatną funkcję o nazwie Activity Adaptive Streaming. Czym ona jest i co daje uzytkownikowi?

Na czym polega Activity Adaptive Streaming (AAS)?

Funkcja AAS dostępna jest we wszystkich obecnie produkowanych kamerach VIVOTEK i służy do dynamicznego przydzielania przepustowości przy użyciu konfigurowalnych klatek dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Na przykład podczas normalnego monitorowania, gdzie zwykle wymagane jest tylko uzyskanie ogólnego podglądu, liczbę klatek na sekundę (fps) można ustawić na niskim poziomie np. 1 kl/s, aby zmniejszyć wymaganą przepustowość łącza internetowego oraz znacznie ograniczyć wymaganą przestrzeń dyskową.

W sytuacji wywołania zdefiniowanego zdarzenia, liczba klatek zwiększy się automatycznie np. do 30 kl/s,  umożliwiając w tym samym uzyskanie nagrania lepszej jakości.
W ten sposób, konfigurując kamery VIVOTEK, można zoptymalizować wykorzystanie pasma podczas monitorowania, zapewniając równocześnie najwyższą jakość obrazu podczas nagrywania.

Jeśli chcesz skonfigurować funkcję Activity Adaptive Streaming na potrzeby rejestrowania nagrań w oprogramowaniu VIVOTEK ST7501/VAST:

Przejdź do zakładki „Audio and Video” (audio i wideo) na stronie konfiguracyjnej kamery i kliknij przycisk „Advanced mode” (Tryb zaawansowany), aby wyświetlić jego ustawienia:

Zaznacz opcję „Enable time shift caching stream” (Włącz czas zmiany buforowania strumienia).
Wybierz rejestrowany strumień, który będzie buforowany i kliknij „Save” (Zapisz):

 

W zainstalowanym oprogramowaniu ST7501/VAST przejdź do Listy kamer, a następnie do ustawień nagrywania.
Wybierz skonfigurowany wcześniej strumień, który ma być buforowany.
Włącz funkcję Activity Adaptive Streaming.

Przejdź do ustawień harmonogramu nagrywania i ustaw tryb nagrywania na ciągłe, a następnie kliknij przycisk „Apply” (Zastosuj).

Efekty możesz sprawdzić w zakładce „Sieć” menadżera zadań systemu Windows.
Kiedy liczba klatek będzie ustalona na np. 1 fps, wykorzystanie przepustowości będzie znacznie mniejsze.
W sytuacji wywołania zdarzenia, liczba klatek wyraźnie zwiększy się, np. do 30 kl/s, co można zaobserwować w postaci zwiększonego obciążenia sieci:

 

Korzyści wynikające z efektywnego wykorzystania pasma i pamięci przy włączonej funkcji Activity Adaptive Streaming są zatem wymierne.
Uwidacznia to porównanie zużywanych zasobów podczas standardowego nagrywania w pełnej liczbie klatek do nagrywania z włączoną funkcją AAS:

 

 


 

Jak skonfigurować funkcję Activity Adaptive Streaming dla karty SD lub urządzenia NAS?

Przejdź do zakładki „Audio and Video” (audio i wideo) na stronie konfiguracyjnej kamery i kliknij przycisk „Advanced mode” (Tryb zaawansowany), aby wyświetlić jego ustawienia:


Zaznacz opcję „Enable time shift caching stream” (Włącz czas zmiany buforowania strumienia).
Wybierz rejestrowany strumień, który będzie buforowany i kliknij „Save” (Zapisz):

 

Włóż do slotu kamery kartę SD lub przejdź do strony konfiguracji urządzenia NAS (dysku sieciowego), które posiadasz, klikając na opcje „Serwer”:

Przejdź do zakładki „Recording” (Nagrywanie), aby ustawić szczegółowe parametry funkcji Activity Adaptive Streaming, czyli konkretną liczbę klatek/s dla nagrania standardowego oraz po wystąpieniu zdarzenia. Następnie kliknij przycisk „Save” (Zapisz), aby zachować zmiany.

Podobne wpisy