Dokładna kontrola ilości osób w OBIEKCIE.

W tym trudnym okresie na całym świecie dążymy do zapewnienia rozwiązań dla Twojej firmy, umożliwiających zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska dla Twoich klientów. 

Dzięki rozwiązaniu VIVOTEK Crowd Control Solution można łatwo monitorować liczbę osób wchodzących i wychodzących z wyliczeniem osób pozostających w obiekcie, zapewniając w ten sposób klientom i personelowi bezpieczne otoczenie. 

Ten inteligentny system liczący może być stosowany przy wejściach do obszarów o wyższym prawdopodobieństwie interakcji społecznych, takich jak komunikacja publiczna, obiekty sanitarne, sklepy, supermarkety, apteki, banki i restauracje.

TRANSPORT

strefy sanitarne

Budynki użyteczności publicznej

powierzchnie handlowe

Bezpieczny i prosty sposób aby zweryfikować ilość osób w Twoim obiekcie. Określ ile osób może przebywać w pomieszczeniu, a system już sam będzie kontrolował to w czasie rzeczywistym.

Dokładność 98%*

Kontrola ilości osób - dla transportu

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na instalacji kamer nad  wejściami do pojazdu i połączenia ich w sieci. W konfiguracji kamery określamy maksymalną dozwoloną ilość osób w pojeździe.
W przypadku przekroczenia zdefiniowanej ilości osób, kamera wygeneruje alarm w postaci wysterowania dowolnego sygnalizatora np. kontrolki alarmowej w kabinie kierowcy.

Kontrola ilości osób - strefy sanitarne

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na instalacji kamer nad  wejściem do pomieszczenia. W konfiguracji kamery określamy maksymalną dozwoloną ilość osób w pomieszczeniu.
W przypadku przekroczenia zdefiniowanej ilości osób, kamera wygeneruje alarm w postaci wysterowania dowolnego sygnalizatora np. sygnalizatora optycznego STOP.

Kontrola ilości osób - strefy sanitarne

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na instalacji kamer nad  ciągami komunikacyjnymi. Do konfiguracji systemu możemy użyć kamer jako autonomiczne rozwiązanie liczące lub połączyć z funkcjami oprogramowania VMS i uzyskać pełną analitykę przepływu ludzi w obiekcie.
W przypadku przekroczenia zdefiniowanej ilości osób w obiekcie, kamera wygeneruje alarm i może wysterować dowolny sygnalizator / urządzenie zarządzające ruchem ludzi.

Kontrola ilości osób - strefy handlowe

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na instalacji kamer nad  ciągami komunikacyjnymi. Dla rozwiązań dla branży handlowej możesz skorzystać z trzech dróg:

• Małe systemy • Bramki weryfikacyjne • Liczenie przepływu tłumu •

Małe systemy - małe sklepy - Wydzielone strefy

System dla małych sklepów składa się z kamery liczącej, switcha i dedykowanego rejestratora z funkcjami analitycznym. W sytuacji gdy w sklepie znajdzie się zdefiniowana ilość osób – na monitorze zostanie wyświetlony komunikat o przekroczonej dozwolonej ilości osób. 
System łączy funkcje bezpieczeństwa w zakresie liczenia jak i pełni jednocześnie funkcje monitoringu lokalu.Oznacza to, że poza kamerą liczącą do systemu możesz dodać klasyczne kamery ip wideo do monitoringu.

BRAMKI WERYFIKACYJNE

Kamera może pracować jako samodzielne urządzenie lub farma urządzeń. Po przekroczeniu limitu ilości osób w strefie, może uruchomić sygnalizator optyczny lub dzwiękowy. 

Duże systemy liczące

Kamery mogą byś konsolidowane w systemy z setkami kamer liczących zarówno kamer 3D i 2D z pełną analityka rychu tłumu w obiekcie i sygnalizacją ilości osób w strefach.
Systemem zarządza się za pomocą oprogramowania VMS, które udostępnia analityki danych pozyskiwanych z kamer.
Taki system wymaga pracy koncepcyjno-wdrożeniowej. 

Redukcja kosztów załogi
Przedsiębiorcy nie muszą delegować personelu do zliczania ludzi wchodzących i wychodzących z obiektu, co pozwala redukować koszty i zmniejszać ekspozycję personelu na potencjonalne zagrożenia zdrowotne.

Zgodność z zalecaniami przeciw COVID-19
System jest zgodny ze wskazaniami dotyczącymi zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 umożliwiając wcześniejsze, bezpieczne wznowienie działalności gospodarczej.

Bezpieczniejsze otoczenie
Zapewnienie bezpieczniejszego środowiska przez zmiejszenie interakcji międzyludzkich umożliwiając klientom bezpieczne podejmowanie codziennych aktywności. 

Rozszerzone zastosowanie
Przedsiębiorcy mogą w przyszłości zaktualizować VIVOTEK Crowd Control Solution do usługi VIVO Cloud Retail Solution ** Zapewni to nie tylko wideo monitoring on-line i raporty z liczb odwiedzających ale również pomoże zoptymalizować działania handlowe. 

KONTAKT

Użyj formularza aby nasz specjalista zajmujący się systemami liczenia przygotował dla ciebie indywidualną ofertę. 

*) średnia dokładność liczenia 98% zależna jest od warunków i sposobu montażu kamery liczącej.
**) usługa dostępna w indywidualnej wycenie projektowej