Smart home Sigmacasa za 1 zł

Za nami już 10 lat obecności na rynku polskim z produktami VIVOTEK. Z tej okazji dla naszych klientów promocja jako podzię­ko­wanie za wybór naszych rozwiązań. Teraz możecie rozbu­dować swój dom / miesz­kanie o elementy smart systemu ∑CASA.

czujnik_otw-150x150 czujnik_r-150x150 czujnik_wstrz-150x150 stacja_pg-150x150 wtyczka-150x150 zarowka_led-150x150

Opisy elementów systemu ∑CASA są prezen­towane w naszym serwisie pod adresem  https://sigmacasa.pl  lub w naszym sklepie.

Do czujników systemu ∑CASA wymagane jest posia­danie centrali ∑CASA.

Aby skorzystać z promocji należy

  1. Zakupić począwszy od listopada 2016 – 10 dowolnych kamer VIVOTEK u partnera VIVOTEK.
  2. Wypełnić formularz promo­cyjny na stronie VIVOTEK POLSKA.

Zasady promocji

  1. Każda kamera zakupiona od listopada 2016 może wziąć udział tylko raz w promocji.
  2. Promocje nie łączą się z innymi promo­cjami.
  3. Odbiór elementów odbywa się poprzez reali­zację kuponu bonusowego  na stronie https://sigmacasa.pl
  4. Kupon może być zreali­zowany tylko jedno­krotnie.
  5. Reali­zacja kuponu jest zależna od dostęp­ności wybranego elementu ∑CASA w sklepie ∑CASA i zostanie zreali­zowana w najkrótszym możliwym czasie.
  6. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  7. Promocja jest reali­zowana przy współ­udziale SUMA SOLUTIONS SP z o.o.
  8. Promocja trwa do wyczer­pania zapasów lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2016