Niezawodne kamery w bardzo niskich cenach! Promocja kamery

Na dobry początek Nowego Roku wasze ulubione modele kamer w bardzo niskich cenach!
Promocja kamery
Sprawdźcie co dla Was przygo­to­wa­liśmy:

Stylowe i ekonomiczne kamery typu bullet IB8360IB8360‑W

— bezprze­wodowa (model IB8360‑W)
— wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 12 metrów (dobrej jakości obraz w zupełnej ciemności)
— aplikacja VIVOCloud (łatwy i bezpieczny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD)
— smart stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
— odporne na warunki atmos­fe­ryczne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­szamy do sklepu:
Kamera IB8360
Kamera IB8360‑W

Szczegółowy obraz, wytrzymała konstrukcja i inteligentne funkcje – kamera bullet IB8377‑H

— wysoka rozdziel­czość 4MP (gwarancja szcze­gó­łowego obrazu)
— wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów (dobrej jakości obraz w zupełnej ciemności)
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
— Tampering Detection funkcja podno­sząca bezpie­czeństwo
— smart stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
— wytrzymałe konstruk­cyjnie, metalowe, wanda­lo­od­porne obudowy IK10
— odporne na warunki atmos­fe­ryczne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­szamy do sklepu:
Kamera IB8377‑H

Wytrzymałe, zewnętrzne z oświetlaczem IR, wasze ulubione kamery typu bullet IB8367AIB8369A

— wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów (dobrej jakości obraz w zupełnej ciemności)
— aplikacja VIVOCloud (łatwy i bezpieczny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD)
— smart stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
— wytrzymałe konstruk­cyjnie, metalowe, wanda­lo­od­porne obudowy IK10
— odporne na warunki atmos­fe­ryczne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­szamy do sklepu:
Kamera IB8367A
Kamera IB8369A

Zewnętrzna, wytrzymała kamera kopułkowa FD8367A‑V

— wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów (dobrej jakości obraz w zupełnej ciemności)
— funkcja SNV pozwala na dokładne monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia
— aplikacja VIVOCloud (łatwy i bezpieczny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD)
— wytrzymałe konstruk­cyjnie, metalowe, wanda­lo­od­porne obudowy IK10
— odporne na warunki atmos­fe­ryczne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­szamy do sklepu:
Kamera FD8367A‑V

WARUNKI UCZESTNICTWAPROMOCJI
Promocja jest ograni­czona czasowo i trwa do 31 stycznia 2018 lub do wyczer­pania zapasu promo­cyjnych kamer.
Ceny promo­cyjne dostępne są dla Partnerów, Przed­sta­wi­cieli Regio­nalnych i Autory­zo­wanych u naszych handlowców lub widoczne są po zalogo­waniu do sklepu  VIPOS
Produkty promo­cyjne oznaczono w sklepie etykietą OKAZJA!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyższa promocja nie łączy się z innymi promo­cjami.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozostałym zakresie, do spraw nieure­gu­lo­wanych w niniejszym Regula­minie zasto­so­wanie ma Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS