Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK — Poznań

Już w październiku zapra­szamy na kolejne szkolenie certy­fi­ka­cyjne VIVOTEK, tym razem w Poznaniu. Szkolenie przezna­czone jest dla firm integra­cyjnych, insta­la­cyjnych i projek­towych. Podczas szkolenia poznasz portfolio produktów a podczas warsz­tatów możli­wości i sposoby konfi­gu­racji produktów. Po ukończonym szkoleniu każdy z uczest­ników ma możliwość uzyskania autory­zacji VIVOTEK i dołączenia do grona autory­zo­wanych partnerów VIVOTEK.

Aby skorzystać ze szkolenia — skontaktuj się z nam. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Istnieje możliwość odpłatnego zakwa­te­ro­wania na miejscu szkolenia.
Szkolenie odbywa się w Green Hotel  www.greenhotel.pl

Agenda szkolenia

Dzień 1

- 9:00 — przywi­tanie
- VIVOTEK – produkty, partner w biznesie / jak zarabiać na systemach video ip
- Przewodnik po szybkiej insta­lacji kamer / jak w łatwy sposób dobierać produkty do oczekiwań klienta i uruchamiać duże systemy

— 11:00 przerwa kawowa
- Firmware kamer / omówienie konfi­gu­racji ustawień admini­stra­cyjnych kamer — krok po kroku — co do czego służy
- Techno­logia obrazu / omówienie jak zasto­sowane techno­logie pomagają w monito­ringu obiektów

— 13:00 przerwa na lunch
- Kontrola przepu­sto­wości, sprawne zarzą­dzanie / na co zwracać uwagę przy projek­to­waniu systemu i jak ułatwić sobie admini­strację 
Podsu­mo­wanie i dyskusja

17:00 Wycieczka z VIVOTEK! Zwiedzanie Browaru Lech wraz z degustacją produktów

Dzień 2

- 9:00 start — jest energia
- Podsu­mo­wanie dnia pierw­szego
- Konfi­gu­racja wywoły­wania zdarzeń i wykorzy­stanie ich w procesie automa­ty­zacji / jak wykorzystać wbudowaną automatykę kamery

11:00 przerwa kawowa
- Trouble­sho­oting oraz Design Tool / projek­to­wanie systemów i dobór elementów — aspekty techniczne
- Systemy nagry­wania sieciowego / omówienie systemów do rejestracji obrazu z kamer

13:00 przerwa na lunch
- Oprogra­mo­wanie VASTST7501/ insta­lacja i konfi­gu­racja
- Innowacje VIVOTEK 

- Poznaj egzamin … / omówienie zagadnień związanych z programem autory­za­cyjnym