Milestone: Umów się na prezentację Express+ Professional+!

Pozwól ekspertom przepro­wadzić Cię przez światowej klasy system VMS. Wypełnij formularz i poroz­mawiaj ze specja­listą Milestone przez telefon aby zapla­nować prezen­tację. Przez 60 minut zupełnie bezpłatnie ekspert, zapre­zentuje Ci działanie oprogra­mo­wania oraz udzieli wszelkich infor­macji dotyczących zalet płynących z korzy­stania z najlep­szego oprogra­mo­wania do zarzą­dzania wideo, które jest dostępne na rynku. I dodatkowo dowiesz się jak prosta jest jego obsługa.

Link do strony, na której znajdziesz formularz https://www.milestonesys.com/campaigns/book-a-demo/

Czego dowiesz się z demo?

- W jaki sposób szybko i wydajnie przeglądać najczę­ściej używane funkcje w XProtect® Smart Client. Czyli na początek otrzymasz kompleksowy przegląd systemu.
— Dowiesz jak oglądać materiał na żywo, nagrywać lub odtwarzać wideo.
— Jak wrócić do zareje­stro­wanych nagrań, jak daleko można się cofnąć i w jaki sposób to zrobić.
— Inteli­gentne wyszu­ki­wanie: czyli docieraj tam, gdzie chcesz, w taki sposób aby uniknąć przeła­do­wania infor­ma­cjami.

Właśnie zostały wprowa­dzone dwa nowe produkty.
Zobacz jak działają – zamów prezen­tację on-line!

XProtect Express+

Uzyskasz pełny przegląd systemu dzięki mapom wielo­war­stwowym.
Dowiesz się jak skutecznie radzić sobie z zarzą­dzaniem alarmami.
Powiemy jak zbudować system oparty na najbar­dziej wydajnym silniku nagry­wa­jącym.

XProtect Professional+

Pokażemy jak centralnie zarządzać wieloma serwerami, użytkow­nikami i witrynami.
Otrzymasz infor­macje jak zapewnić nieprze­rwane nagry­wanie z obsługą Edge storage (czyli zapisu wideo na karcie pamięci w kamerze).
Dowiesz się jak skorzystać z analityki wideo z obsługą metadanych.

 

Źródło: https://www.milestonesys.com/campaigns/book-a-demo/