Extender PoE wbudowany w kamerę!

VIVOTEK wypro­du­kował pierwsze na świecie kamery IP wyposażone w extender PoE. Będą to modele: IB8367‑R, IB8367-RT, IB8338-HR  Unikatowy pomysł —  exten­derów PoE wbudo­wanych w kamery VIVOTEK, pozwala jedno­cześnie na zasilenie kamer oraz przedłu­żenie sygnału, dzięki czemu daje możliwość stworzenia długo-dystan­sowego systemu monito­ringu, nie wymaga­jącego dodat­kowych źródeł zasilania. Funkcjo­nalność ta świetnie się sprawdzi na terenie zakładów produk­cyjnych, parkingów, skrzy­żowań czy alejek.

 
Kamery IB8367‑R oraz IB8367-RT, wyposażone są w 2‑megapikselowy przetwornik CMOS, działające w rozdziel­czości 1920x1080 z prędkością 30 kl./sek. Kamera IB8338-HR to model wyposażony w przetwornik o rozdziel­czości 1‑megapiksela, działający w rozdziel­czości 720p z prędkością 30 kl./sek. Wszystkie kamery zostały wyposażone w funkcję WDR, mecha­niczny filtr IR, wbudowany doświe­tlacz IR działający w odległości do 30 metrów, funkcje: Smart Stream oraz 3DNR. To połączenie daje możliwość wysokiej jakości obrazu w trudnych warunkach oświe­tle­niowych, z możli­wością zacho­wania przepu­sto­wości. Dodatkowo technolgoia Smart IR zapewnia wyraźny obraz obiektów zbliża­jących się i oddala­jących od kamery nocą. Wszystkie modele zostały wyposażone w obiektyw typu P‑Iris, który zapewnia precy­zyjną kontrolę nad ostrością obrazu w zmiennych warunkach.