Wewnętrzna kamera bezprzewodowa IP8160‑W

To stylowy model WiFi, 2MP z oświe­tlaczem typu Smart IR i jedna z najmniej­szych kamer sieciowych. Doskonale nadaje się do monito­ro­wania przestrzeni znajdu­jących się wewnątrz obiektów. Dzięki kompak­towym rozmiarom kamera może idealnie wkompo­nować się w wystrój biur, sklepów, domów czy innych przestrzeni użytecz­ności publicznej. Łatwy i szybki montaż wraz z insta­lacją oraz możliwość zasilania kamery za pomocą PoE to dodatkowe zalety tego modelu.

Kamera wyposażona została w oświe­tlacz typu Smart IR o zasięgu do 8 metrów. Dzięki tej funkcji uzyskujemy dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu, przy zupełnym braku sztucznego oświe­tlenia.
Istotnym elementem jest wbudowany głośnik i mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, w bardzo dobrej jakości.

Ten model także posiada także wiele nowocze­snych techno­logii funkcji:

Trend Micro IoT – kamera wyposażona w oprogra­mo­wanie zabez­pie­czające firmy Trend Micro, zapew­niają wysoki poziom bezpie­czeństwa i solidną ochronę sieci.

Redukcja szumów 3DNR – ta techno­logia zapewnia wyraźny obraz, bez zakłóceń nawet w słabym oświe­tleniu.

Defog — poprawa obrazu i uwydat­nienie szcze­gółów sceny w czasie pojawienia się dymu i mgły.

Smart Stream II — techno­logia Smart Stream II i kompresji H.264 pozwalają przesyłać wysokiej jakości wideo nawet przy ograni­czonej przepu­sto­wości łącza inter­ne­towego, a także zmniejszyć przestrzeń dyskową archiwum przy zacho­waniu wysokiej jakości zapisu- nawet o 50%.

Wbudowany głośnik i mikrofon- głośnik i mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, w bardzo dobrej jakości dzięki Acoustic Echo Cancel­lation (AEC).

Aplikacja VIVOCloud — bezpłatna aplikacja zapew­niająca łatwy i bezpieczny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD.


Regulamin promocji
1. Ceny promo­cyjne obowiązują do czasu odwołania promocji.
2. Podane ceny netto dotyczą jednej sztuki produktu.
3. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promo­cjami.
4. W pozostałym zakresie, do spraw nieure­gu­lo­wanych w niniejszym Regula­minie zasto­so­wanie ma Regulamin Sprzedaży SUMA SOLUTIONS.