W 9 odsłonach – System zarządzania obrazem – Bosch Video Management System 7.5

System zarządzania obrazem firmy Bosch (Bosch Video Management System, BVMS) to unikalne, przeznaczone dla firm rozwiązanie w zakresie sieciowego dozoru wizyjnego, umożliwiające łatwe zarządzanie cyfrowym obrazem, dźwiękiem i danymi w dowolnej sieci IP. System VMS to najlepsze opcje zarządzania obrazem dla urządzeń sieci CCTV firmy Bosch, wykorzystujące wyjątkowe możliwości kamer i systemów zapisu obrazu Bosch. Ponadto system jest wyposażony w interfejsy do podłączenia różnych systemów oraz urządzeń innych producentów, a także spełnia wymagania norm koniecznych do integracji z takimi rozwiązaniami.

Zalety systemu:

 • Ciągłość pracy dzięki maksymalnej odporności na awarie.
 • Obsługa do 2000 kamer z pojedynczym serwerem rejestrującym przekłada się na wysokie oszczędności.
 • Inteligentne automatyczne przełączanie strumienia w celu uzyskania podglądu bieżącego.
 • Najlepsza integracja z urządzeniami wizyjnymi firmy Bosch.
 • Szyfrowanie komunikacji wychodzącej do kamer.

Podstawowe funkcje:

1. Wbudowana odporność na awarie

Klient offline gwarantuje nieprzerwaną pracę i zapewnia podgląd bieżący, odtwarzanie i eksportowanie, gdy serwer Management Server jest odłączony.

2. Video Recording Manager (VRM)

Oprogramowanie VRM równoważy obciążenia w nośnikach i umożliwia przełączanie w razie awarii dla systemu pamięci masowej i jest kompatybilne z iSCSI.

3. Redundantne nagrywanie

System umożliwia zapis podwójny / awaryjny: podstawowy VRM zarządza normalnym systemem zapisu obrazów z kamer. Pomocniczego VRM używa się do podwójnego zapisu obrazów z kamer.

4. Podgląd na żywo

Bosch VMS ponadto obsługuje podgląd na żywo i odtwarzanie z następujących systemów zapisu obrazu, z urządzeń z serii DIVAR IP, lokalnych urządzeń pamięci masowej, bezpośredniego zapisu do pamięci iSCSI; Bosch Recording Station (BRS), Video Streaming Gateway (VSG).

5. Kamery

– Obsługa kamer panoramicznych i UHD firmy Bosch, nadajników MPEG-4 i H.264, kamer sieciowych MPEG-4 i H.264 oraz kamer sieciowych AutoDome pracujących w formacie SD i HD.
– Obsługiwane rozdzielczości HD: 720p i 1080p, 5, 8 i 12 megapikseli.
– Intelligent Video Analytics i wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie.
– Wizyjny system wykrywania pożaru.

6. Funkcje harmonogramu

Możliwość zdefiniowania nawet 10 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu.

7. Konfigurowanie alarmów

– Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu.
– Możliwość uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystąpieniu alarmu.
– Można zdefiniować 100 priorytetów alarmu.
– Pojawienie się danych tekstowych może wyzwolić zapis alarmowy.

8. Zarządzanie użytkownikami

– Kompatybilność z funkcją LDAP umożliwiająca integrację z systemami zarządzania użytkownikami, np. Microsoft Active Directory.
– Oddzielna kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników.
– Możliwość definiowania uprawnień grup użytkowników w zakresie zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu.

9. Wydajność pracy

System Bosch VMS gwarantuje wydajną pracę dzięki zastosowaniu różnych środków:

 • Sprzęt:
  – Ochrona stacji roboczych za pomocą funkcji wylogowania w przypadku braku aktywności np. spowodowanej nieobecnością operatora.
  – Obsługa nawet 4 monitorów za pomocą jednej stacji roboczej. Możliwość użycia dowolnej liczby ścian monitorów Bosch lub ścian monitorów Barco (seria Transform N-Series).
 • Intuicyjna obsługa:
  – Wyjątkowe i elastyczne okno obrazu (zgłoszony wniosek patentowy) umożliwia stosowanie dowolnego połączenia okien podglądu o różnej wielkości i w różnych układach, bez konieczności tworzenia skonfigurowanych wstępnie układów.
  – Każde z okienek obrazu na żywo można przełączyć na tryb odtwarzania natychmiastowego (nie dotyczy strumieni transkodowanych).
  – Możliwość podglądu odtwarzanego obrazu w wielu okienkach równocześnie.
  – Rozszerzone funkcje mapy: ikony wskazują stan urządzeń; specjalne zdarzenia stanu (na przykład alarm ruchu) można oznaczyć wybranymi kolorami lub miganiem; po najechaniu kursorem wyświetla się miniaturowy obraz z kamery; menu kontekstowe umożliwia akceptowanie alarmów urządzeń i uzyskanie dostępu do zaprogramowanych ustawień.
  – Możliwość wyboru kamery dwukrotnym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa ulubionych.
  – Automatyczne przełączanie strumienia w zależności od wielkości okienka obrazu i poziomu zoomu cyfrowego w trybie podglądu bieżącego.
 • Wydajność wyszukiwania:
  – Wyszukiwanie na podstawie ruchu w obrazie umożliwia użycie na zapisanych obrazach algorytmów inteligentnej analizy obrazów (Intelligent Video Analysis, IVA).
  – Funkcja wyszukiwania ruchu w nagraniach umożliwia łatwe znalezienie zmian w wybranych obszarace.
  – Funkcja zaawansowanej osi czasu umożliwia łatwe wyszukiwanie nagrań z prezentacją graficzną
  – Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB zaledwie kilkoma kliknięciami myszy.
  – Operator może wyszukiwać dane tekstowe, aby szybko znaleźć odpowiednie nagrania.Źródła: 

http://resource.boschsecurity.com/documents/BoschVMS_Data_sheet_plPL_28216297995.pdf

https://www.boschsecurity.com/xc/en/software-and-services/management-software/bvms/

https://pl.boschsecurity.com/05_news_and_extras_3/01_productnews_3/01_productnews_technologie_2/bosch_vms_3/bosch-video-management-system