VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posiada najbardziej rozbudowaną ofertę kamer panoramicznych 180 °. 

Panora­miczne kamery VIVOTEK dostępne są w szerokiej gamie megapik­se­lowych rozdziel­czości: 2, 3, 8, 12 MP. Posiadają różnego rodzaju i kształtu obudowy, co sprawia, że ich zasto­so­wanie jest po prostu wszech­stronne! Zarówno w przypadku monito­ringu wnętrz, jak i otwartych przestrzeni w trudnych warunkach pogodowych. Doskonale sprawdzą się w sklepach, hotelach, zakładach usługowych, posesjach prywatnych czy zakładach przemy­słowych, ulicach miast i w wielu innych strate­gicznych miejscach. Kamery panora­miczne to idealne rozwią­zanie do monito­ringu, w którym istotne jest uzyskanie obrazu bez tzw. martwych stref. 

Niektóre modele kamer (MS8391-EV, MS8392-EV) rejestrują obraz w ultra szerokiej perspek­tywie 180 stopni i rozdziel­czości  np. 12 MP. Dzięki czemu nawet przy bardzo dużym cyfrowym zoomie zachowana jest wysoka szcze­gó­łowość obrazu. Cechy te sprawiają, że kamery mogą objąć swoim zasięgiem bardzo rozległy teren, co sprawia, że doskonale nadaje się do nadzoru otwartych przestrzeni. Między innymi miejsc takich jak ulice, skrzy­żo­wania, parki, wielko­po­wierzch­niowe parkingi, a także hale magazynowe i produk­cyjne. Z kolei  modele, które posiadają kilka obiek­tywów (MS9390-HV, MS8391-EV, MS8392-EV). Dlatego też są w stanie zastąpić kilka klasycznych kamer, co znacznie obniża koszty insta­lacji, a także skraca czas montażu i nakłady związane z zarzą­dzaniem i konser­wacją.

  • - Różne rozdzielczości 2, 3, 8, 12 MP – dokonały obraz
  • - Wybór obudów – można zamontować wszędzie – w każdym obiekcie oraz na zewnątrz 
  • - Kilka obiektywów w jednej kamerze – jedna kamera zastępuje kilka

W zależ­ności od modelu kamery panora­miczne zostały wyposażone w szereg nowocze­snych techno­logii i funkcji. Oświe­tlacz IR o efektywnym zasięgu do 30 metrów pozwala uzyskać dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu lub na dworze w nocy, przy braku sztucznego oświe­tlenia (MS9390-HV). Wyposa­żenie w funkcję Smart IR pozwala uniknąć prześwie­tlenia obiektów znajdu­jących się blisko kamery. Z kolei techno­logia redukcji szumów 3DNR umożliwia uchwy­cenie wyraźnego obrazu, bez zakłóceń nawet w słabym oświe­tleniu. SNV czyli Supreme Night Visibility to gwarancja dosko­nałego, kolorowego obrazu w niewy­star­cza­jącym oświe­tleniu. Kamery są także wyposażona w techno­logię WDR PRO (CC8370-HV, CC8371-HV, MS9390-HV). Dzięki czemu zapew­niona jest doskonała jakość obrazu i widoczność w warunkach wysokiego kontrastu, np. scena wejścia do budynku.

Ponadto kamera MS9390-HV wykorzy­stuje już kolejną, ulepszoną generację techno­logii Smart Stream III, która w połączeniu z kompresją H.265 umożli­wiają przesy­łanie wysokiej jakości wideo nawet przy ograni­czonej przepu­sto­wości łącza inter­ne­towego. Pozwala to także zmniejszyć przestrzeń dyskową archiwum przy zacho­waniu wysokiej jakości zapisu- nawet o 90%! Dużą zaletą jest również obsługa przez kamerę 4 nieza­leżnych strumieni wideo jedno­cześnie.

https://youtu.be/QGBo07SafTY

Kompaktowa linia CC to niewielkich rozmiarów kamery doskonale pasujące zarówno do wnętrz (CC8160(HS), CC8160), jak i do obser­wacji terenów zewnętrznych (CC8370-HV, CC8371-HV). Posiadają pojedynczy obiektyw tzw. fisheye i są w stanie wyraźnie uchwycić obiekt na odległość do 10 metrów.

Kamery multi­sen­sorowe MS posiadają więcej niż jeden obiektyw i umożli­wiają scalanie obrazu z kilku obiek­tywów w jedną całość. Zapewnia to szerokie pole widzenia i gwarantuje doskonały nadzór. Wyraźnie widzą obiekt w odległości 20 metrów (MS9390-HV), a także 30 metrów (MS8391-EV, MS8392-EV).

Zobacz kamery w naszym internetowym sklepie VIPOS.

CC8160


CC8160 zobacz w sklepie VIPOS

CC8370-HV


CC8370-HV zobacz w sklepie VIPOS

CC8371-HV


CC8371-HV zobacz w sklepie VIPOS

MS9390-HV


MS9390-HV zobacz w sklepie VIPOS

MS8391-EV


MS8391-EV zobacz w sklepie VIPOS

MS8392-EV


MS8392-EV zobacz w sklepie VIPOS

Polecane modele kamer panoramicznych VIVOTEK w zależności od branży i sektora.