Inteligentna Analiza Treści Wideo (VCA)w kamerach fisheye Vivotek

Zalety Deep-Learning:

Trzy analizy treści wideo (VCA): wykrywanie naruszenia strefy, detekcji tłumu i przebywania w danej strefie

Algorytm oparty na sztucznej inteligencji “Deep-Learning”

Wiele reguł zdarzeń i łatwa konfiguracja

VIVOTEK oferuje zestaw trzech bezpłatnych funkcji analitycznych wideo w kamerach typu fisheye do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, takich jak: naruszenie strefy, przekroczenie w linii i przebywanie w danym obszarze.

Warto zaznaczyć, że podstawową technologią jest silnik AI oparty na Deep-Learning. Uczy się on bowiem, niezawodnie rozróżniać ruch ludzi od ruchu innych obiektów. W związku z tym znacznie zmniejsza się ilość fałszywych alarmów, ponieważ elementy, które nie są interesujące i nie wywoływane przez człowieka, nie są brane pod uwagę.

Istotne jest to, że każda z funkcji pełni inną rolę w monitorowaniu bezpieczeństwa. Funkcja przebywania w strefie rozpoznaje, ile osób zajmuje dany obszar. Kolejna funkcja naruszenie strefy, identyfikuje osoby wchodzące lub wychodzące z danego obszaru. I w końcu funkcja detekcji tłumu, powiadamia gdy osoby przebywają w danym obszarze. Można zastosować wiele reguł w dowolnym widoku kamery i mogą one nakładać się na siebie.

VCA – analiza treści wideo w kamerach VIVOTEK

 

Naruszenie strefy

Po pierwsze funkcja naruszenie strefy może być używane do powiadamiania o osobach wchodzących lub wychodzących z określonego obszaru, ustawionego w polu widzenia kamery.

Przykładowe scenariusze zastosowań:
• Wykryj, kiedy osoba wchodzi do skarbca bankowego lub szkoły po godzinach.
• Wykryj, kiedy osoba przechodzi przez korytarz wyjścia ewakuacyjnego.

Detekcja tłumu

Druga funkcja – analityka detekcji tłumu informuje, gdy w danym obszarze przebywa większa, niż określona ilość osób.

Przykładowe scenariusze zastosowań:
• Wykrywaj tłum, gdy liczba osób w regionie jest większa niż określona liczba osób, uruchamia się alarm.
• Monitoruj specjalny obszar, w którym tylko jedna osoba może przebywać w danym momencie.

Przebywanie w strefie

I na zakończenie – funkcja przebywania w strefie informuje, gdy osoba lub grupa osób przebywa w danym obszarze przez dłuższy okres czasu.

Przykładowe scenariusze zastosowań:
• Wykryj osobę szwędającą się przy bankomacie.
• Wykryj osobę włóczącą się po sklepie.

Modele kamer fisheye z technologią Smart VCA

FE9191
FE9391-EV

FE9191

FE9391-EV
Źródło: https://www.vivotek.com/learning/feature-article/23/smart-360-vca