Członek PISA – Miło nam poinformować, że od 3 września 2018 jesteśmy członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Celem Izby jest podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych, promowanie dobrych firm branży, a także promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony.

członek PISA

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia, specjalizują się w:

– projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia
– dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
– montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania
– eksploatacji, konserwacji i naprawach powyższych systemów
– dystrybucji urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych służących organizacji tej ochrony
– doradztwie technicznym we wszystkich obszarach specjalizacji.*

 

A oto nasz certyfikat – Członek PISA nr 149

Certyfikat PISA SUMA

* Źródło: http://www.pisa.org.pl/index.php?page=strona&id=1