Okazja tygodnia! Przez 7 dni kamera kopuu0142kowa SONY SNC-VM600B w niebywale niskiej cenie tylko 790 zu0142 brutto!u00a0

Czas trwania promocji od 28 wrzeu015bnia do 4 pau017adziernika 2018u00a0 lub do wyczerpania.

790 zu0142 brutto

1581 zu0142 cena katalogowa

Sieciowa, wewnu0119trznau00a0 minikamera kopuu0142kowa SNC-VM600B o rozdzielczou015bci obrazu 1280 x 1024 pikseli. Dziu0119ki zastosowaniu przetwornika CMOS Exmor zapewnia wyu017cszu0105 czuu0142ou015bu0107.
Technologia XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) rejestruje wyrau017ane obrazy o niskim poziomie szumu00f3w przy su0142abym ou015bwietleniu. Inteligentna analiza wideo i du017awiu0119ku DEPA Advanced aktywuje alarmy zgodnie z reguu0142ami okreu015blonymi przez uu017cytkownika. Mechanizmy analizy w kamerze zostau0142y wzbogacone o dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie twarzy, pozostawionych obiektu00f3w i usuniu0119tych obiektu00f3w.

Gwarancja na ten model kamery 3 miesiu0105ce.