Promocje w lutym

Infolinia

dla nume­rów sta­cjo­nar­nych +48 32 757 98 55

Promocje cenowe VIVOTEK

Pro­mo­cje są ogra­ni­czo­ne do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych pro­duk­tów. Ceny pro­mo­cyj­ne dla  dla Part­ne­rów są widocz­me w cen­ni­ku dla insta­la­to­ra lub  po zalo­go­wa­niu do nasze­go skle­pu vipos.pl

Pro­mo­cja nie łączą się z ze sobą. W pozo­sta­łym zakre­sie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS.

Zestawy bezprzewodowe

ND8212W+4xIP8160W
zł od
1999*
net­to

 • łatwy mon­taż
 • nie­za­wod­ność
 • bez­pie­czeń­stwo


Zobacz

*ofer­ta spe­cjal­na dostęp­na u kon­sul­tan­ta

3 kamery IB8369A

+ czwar­ta IP8160
zł od
1899
net­to

 • opro­gra­mo­wa­nie na PC i VIVOC­lo­ud
 • roz­dziel­czość 2Mpix Ful­lHD
 • Nagry­wa­nie na kar­cie SD


Zamów kame­ry onli­ne

ofer­ta dla firm bran­żo­wych
Popu­lar­na

3 kamery IB8367A

+ czwar­ta IP8160
zł od
2199
net­to

 • regu­lo­wa­ny zoom
 • roz­dziel­czość Ful­lHD 2Mpik
 • opro­gra­mo­wa­nie na PC i VIVOC­lo­ud


zamów kame­ry onli­ne

ofer­ta dla firm bran­żo­wych
Ulu­bio­na

3 kamery IB8377H

+ czwar­ta IP8160
zł od
2499
net­to

 • roz­dziel­czość 4Mpix
 • opro­gra­mo­wa­nie na PC i VIVOC­lo­ud
 • nagry­wa­nie na kar­cie SD


zamów kame­ry onli­ne

ofer­ta dla firm bran­żo­wych
MEGA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *