Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P

Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P.

Obniżona cena od dzisiaj 09.11 do 15.11.2018! Tylko przez 7 dni!

Cena promocyjna

Cena katalogowa

Rejestrator ND8322P to:
8 kanałów
8 portowy switch 802.3af
2x HDD, max 12TB (brak dysków w zestawie)
RAID
ONVIF
HDMI/VGA
Prosto­wanie obrazu z kamery fisheye
VIVOCloud
Auto Adaptive Strea
eSATA
Współ­praca z oprogra­mo­waniem VASTPrzejdź do sklepu inter­ne­towego VIPOS

Szybka i prosta instalacja i konfiguracja.

Funkcja prostowania obrazu.

Funkcja VIVOCloud

Funkcja przechowywania nagrań i możliwość szybkiego powrotu do nagrań na osi czasu.

ND8322P to rejestrator typu Plug&Play, który może obsłu­giwać do 8 kamer. Ma wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3af, dzięki czemu połączenie kamer z rejestra­torem jest jeszcze prostsze. ND8322P jest oparty o system Linux, sprawdzi się w każdym małym systemie monito­ringu. Wyposa­żenie w wyjścia HDMIVGA oraz USB pozwala podłączyć do urządzenia monitor, myszkę oraz klawiaturę, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpo­średnio korzystać z inter­fejsu rejestratora bez koniecz­ności stoso­wania oddzielnego komputera do podglądu wideo lub odtwa­rzania z NVR.

Nowy wygląd ekranu do podglądu lokalnego – funkcja Auto Adaptive Stream, dynamicznie zmienia rozdziel­czość 2‑go strumienia kamery, tak aby najlepiej go dopasować do wyświe­tlanej rozdziel­czości w zależ­ności od wybranego podziału ekranu. W efekcie otrzy­mujemy efektywny podgląd lokalny z zacho­waniem dosko­nałej jakości nagry­wanego materiału. Dodatkowo konfi­gu­racja RAID 0/1 stanowi zabez­pie­czenie danych w przypadku niezwykle rzadkich awarii dysku twardego. Ponadto ND8322P  w pełni obsługuje funkcję prosto­wania obrazu z kamer typu  fisheye, zapew­niając odpowiedni kąt widzenia dla materiału wideo, dzięki czemu obraz jest bardziej użyteczny. Wyposa­żenie w różne porty I / O, takie jak port eSATA, wejście / wyjście alarmowe, RS232, RS485, sprawia, że rejestrator zapewnia użytkow­nikom dużą elastyczność zasto­sowań.

Cena promo­cyjna obowiązuje w okresie od 09 do 15 listopada, lub do wcześniej­szego wyczer­pania stanów magazy­nowych.