Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8371-HV

Model VIVOTEK CC8371-HV to pierwsza kompaktowa kamera panora­miczna (180°) z oświe­tlaczem IR.

Ze względu na ultra szeroki kąt widzenia, kamera zapewnia użytkow­nikom możliwość oglądania bardzo szerokich scen, pod wieloma kątami, bez tzw. martwych stref.

Oświe­tlacz IR, skuteczny do 15 metrów, to dodatkowy atut tego modelu. Dzięki tej funkcji uzyskujemy dobrej jakości obraz w zupełnie ciemnym pomiesz­czeniu lub na dworze w nocy, przy zupełnym braku sztucznego oświe­tlenia.

Obniżona cena od dzisiaj 26.10 do 04.11.2018! Wyjątkowo przez 10 dni!

widok w dzień i w nocy

Cena katalogowa

Cena promocyjna

Bezpieczna, wanda­lo­od­porna konstrukcja IK10
Obudowa odporna na warunki pogodowe IP66 (kurz, deszcz)
Panora­miczny widok 180°
Wbudowany oświe­tlacz IR do 15 metrów
Smart Stream II w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
SNV(Supreme Night Visibility) monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Odświe­żanie 30 kl/sek przy rozdziel­czości 2048x1536 (3 Mpix)
Wbudowany mikrofon
Bezpłatna aplikacja VIVOCloud do zarzą­dzania monito­ringiem w chmurze
Roczny okres ochrony! — Bezpie­czeństwo Trend MicroKup w sklepie inter­ne­towym VIPOS

Niewielkich rozmiarów kamera, odporna na wpływ nieko­rzystnych warunków atmos­fe­rycznych sprawia, że znajduje zasto­so­wanie zarówno wewnątrz pomieszczeń np. w sklepach, bankach, szkołach, jak i doskonale nadaje się do monito­ringu zewnętrznego, i z powodzeniem może być montowana na parkingach i domach miesz­kalnych. Ze względu na swój unikalny, pozba­wiony krawędzi kształt obudowy, model ten sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowy jest monitoring osób w połączeniu z zapew­nieniem im pełnego bezpie­czeństwa bez ryzyka samooka­le­czenia osób monito­ro­wanych, np. w zakładach karnych czy psychia­trycznych

Cena promocyjna obowiązuje w okresie od 26 października do 4 listopada lub do wcześniejszego wyczerpania stanów magazynowych.