Nowości w ofercie SONY

Zobaczcie co nowego w ofercie SONY. Poniżej znaj­dzie­cie modele kamer, które zostają wyco­fa­ne z oferty SONY oraz modele kamer pro­po­no­wa­ne jako ich zamien­ni­ki.

Chcecie uzyskać więcej infor­ma­cji na temat wyco­fy­wa­nych z oferty modeli kamer, ich zamien­ni­ków, danych tech­nicz­nych i cen — zapy­taj­cie naszych han­dlow­ców!

Zadzwoń i zapytaj

Model wycofany z oferty

Opis

Proponowany model zamienny

SNC‐CH110S

Sony Bullet 1.3MP 2.3mm
kolor biały

SNC‐CH110SB

Sony Bullet 1.3MP 2.3mm 
kolor czarny

SNC‐DH110W

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm kolor biały

SNC‐XM631

SNC‐DH110B

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm kolor czarny

SNC‐DH110TW

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm IK10 kolor biały

SNC‐XM631

SNC‐DH110TB

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm IK10 kolor czarny

SNC‐CX600W

Sony Fixed dome 1MP 1.83mm WiFi

SNC‐CX600

  1. Nie ma bez­po­śred­nich następ­ców modeli SNC‐DH110W, DH110B, DH110TW, DH110TB, ale model SNC‐XM361 jest naj­bar­dziej zbli­żo­ny do wyco­fy­wa­nych z oferty modeli.

2. Kamera SNC‐CX600 jest następ­ca modelu SNC‐CX600W, jed­nak­że nie posiada WiFi.Wsparcie serwisowe dla wycofywanych z oferty modeli zapewnione jest do marca 2024 roku.

Tagged under: