Dokładność i szybkość wykrywania pożaru

Wersje z dwoma detektorami optycznymi są w stanie wykrywać nawet najmniejsze zadymienie. Czujki wyposażone w technologię Dual Ray i Inteligentne przetwarzanie sygnału, wykrywają pożary niezwykle szybko, a dodatkowo są w stanie minimalizować liczbę fałszywych alarmów. Tym samym zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i dając gwarancję, że alarm pojawi się tylko w sytuacjach prawdziwego zagrożenia.

Różne typy sensorów

Czujki z serii AVENAR detector 4000 obejmuje osiem automatycznych czujek wyposażonych w różne typy sensorów:
– czujki optyczne
– czujki z podwójnym detektorem optycznym
– czujki termiczne
– czujki wielosensorowe (także z czujnikiem termicznym i chemicznym)

Czujki dostępne są w różnych wersjach – z przełącznikami obrotowymi z ręcznym i automatycznym ustawianiem adresów oraz bez przełączników obrotowych tylko z automatycznym ustawianiem adresów.

Bezpieczeństwo każdego obiektu

Czujki AVENAR 4000 doskonale sprawdzą się w niemalże w każdym obiekcie. Począwszy od małych obiektów, sklepów detalicznych, domów prywatnych, biur, muzeów, teatrów, restauracji , skończywszy na centrach handlowych, dworcach, lotniskach czy hotelach.

Inteligentne funkcje

Wysoka niezawodność i dokładność dzięki technologii inteligentnego przetwarzania sygnałów (ISP)

Poszczególne czujki można konfigurować ręcznie lub przy użyciu timera za pośrednictwem sieci LSN. Wszystkie sygnały są w sposób ciągły analizowane przez wewnętrzne układy elektroniczne (Intelligent Signal Processing, ISP) i łączone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie czujek umożliwia zachowanie odporności na fałszywe alarmy, nawet gdy oddziałują na nie światła, dym, para czy kurzu. Automatyczne wyzwolenie alarmu następuje wyłącznie wtedy, gdy kombinacja sygnałów odpowiada charakterystyce zaprogramowanej w danym układzie zastosowań. Znacznie ogranicza to liczbę fałszywych alarmów.

Wczesne wykrywanie nawet najmniejszego zadymienia przez wersje z podwójnym detektorem optycznym (detektor dymu) (technologia Dual-Ray)

Technologia Dual Ray pozwala określić gęstość dymu i rozmiar cząsteczek dzięki porównaniu natężenia rozproszonego światła o różnych długościach fal emitowanego przez dwie diody LED wykorzystujące światło podczerwone i niebieskie. Dioda LED wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono absorbowane przez układ optyczny. W razie pożaru unoszący się dym przedostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie światła emitowanego przez diodę LED. Ilość światła trafiającego do fotodiody jest następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny.

Uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia lub wzrostu temperatury dzięki detektorowi termicznemu (detektor temperatury)

Termistor pełni rolę detektora termicznego, z którego dokonywany jest pomiar napięcia zależnego od temperatury. W zależności od modelu czujki, detektory termiczne powodują uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub wzrostu temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki różnicowe).

Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)

Detektor chemiczny wykrywa powstający w wyniku spalania tlenek węgla,jak również wodór i tlenek azotu. Wartość sygnału detektora jest proporcjonalna do stężenia gazu. Eliminuje także fałszywe alarmy.

Dodatkowo czujki tej serii oferują wszystkie dowiedzione zalety technologii LSN. Za pomocą oprogramowania centrali można zmienić charakterystykę wykrywania, zależnie od monitorowanego pomieszczenia.
Czujki posiadają także funkcję automonitorowania. Centrala wyświetla informacje o błędach i awariach.

Źródło:
http://resource.boschsecurity.com/documents/FAP_425_Data_sheet_plPL_18112146443.pdf
https://pl.boschsecurity.com/pl/produkty_1/firealarmsystemsen54_1/automaticfiredetectors_1/pointtypedetectors_1/avenardetector4000_1/avenardetector4000_1_24671
https://www.boschsecurity.com/pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/avenar/