ND8312 — promocja 7 dni!

Tylko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bardzo niskiej cenie! Promocja trwa tylko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapasów.

Tym razem kompaktowy rejestrator ND8312.

Start od teraz 14 wrze­śnia (piątek) do 20 wrze­śnia (czwar­tek).

Rejestrator ND8312
— obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu kamer IP oraz 3,5” dysk twardy o pojem­no­ści do 6TB
— kom­pak­to­wy rozmiar z bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym 198 (W) x 200 (D) x 47 (H) mm
— auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
— insta­la­cja i auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja zajmuje tylko 2 minuty!

H.264•8-kanał•1xHDD•HDMI•VIVOCloud•

Zadzwoń i zamów

lub zamów w sklepie internetowym

ND8312

Wolnostojący reje­stra­tor

662 zł brutto


Kup w sklepie VIPOS

Tagged under: