ND8312 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów.

Tym razem kompaktowy rejestrator ND8312.

Start od teraz 14 wrze­śnia (pią­tek) do 20 wrze­śnia (czwar­tek).

Reje­stra­tor ND8312
- obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu kamer IP oraz 3,5” dysk twar­dy o pojem­no­ści do 6TB
- kom­pak­to­wy roz­miar z bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym 198 (W) x 200 (D) x 47 (H) mm
- auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
- insta­la­cja i auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja zaj­mu­je tyl­ko 2 minu­ty!

 

H.264•8-kanał•1xHDD•HDMI•VIVOCloud•

Zadzwoń i zamów

lub zamów w sklepie internetowym

ND8312

Wol­no­sto­ją­cy reje­stra­tor

662 zł brutto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl