Inteligentny biznes?

Inteligentny biznes? tak to możliwe — dzięki rozwiązaniom sprzedażowym wykorzystującym mapy ciepła Vivotek.

Obecnie firmy coraz bardziej zorientowane są na potrzeby swoich klientów. Aby im sprostać mają coraz więcej możliwości ułatwiających pozyskiwanie i gromadzenie danych na temat każdego aspektu swojej działalności sprzedażowej,  a także zachowań, przyzwyczajeń i wyborów dokonywanych przez klientów. Mając tak potężne narzędzia analityczne, teraz już tylko od firm zależy co zrobią i jak wykorzystają pozyskane dane. A są w stanie dzięki nim wpłynąć na wzrost sprzedaży i przychodów ze swojej działalności.

Z pomocą – jak prowadzić Inteligentny Biznes (BI) przychodzi Vivotek. BI to prestiżowe rozwiązanie sprzedażowe VIVOTEK wbudowane w niektóre modele kamer, oparte na technologii map ciepła. Mapy ciepła pozwalają w skuteczny sposób zidentyfikować problemy pojawiające się  w danym sklepie, a następnie ułatwiają właścicielom, podjęcie decyzji  umożliwiających ich rozwiązanie i usprawniają zarządzanie obiektem.

Dlaczego VIVOTEK ?Łatwe ustawienia

Niezawodna analityka

Potężne możliwości

– Nie ma potrzeby posiadania dodatkowego komputera
– Bezpośredni dostęp za pośrednictwem internetu
– Łatwa konfiguracja
– Kamera posiada wbudowaną aplikację

– Funkcja statystycznego obłożenia na podstawie analizy obrazu wideo
– Analityka i przeglądanie w czasie rzeczywistym
– Wysoka dokładność

– Wideo Nadzór i BI w jednej kamerze IP VIVOTEK
– Wbudowane raporty w określonym przedziale czasu
– Eksportowanie i zapis danych statystycznych w pamięci sieciowej

Zrozumieć zachowania klientów

Identyfikacja natężenia ruchu i przepływów

Właściciele sklepu mogą wykorzystać informacje dot map ciepła w celu poprawy efektywności zarządzania nim. Są w stanie zoptymalizować układ sklepu, lokalizację regałów, rozmieszczenie towarów tak aby znajdowały się w  miejscu o największym przepływie klientów. Dodatkowo posiadając dane o dniach i godzinach największego natężenia ruchu, mogą odpowiednio zaplanować różnego rodzaju akcje promocyjne i odpowiednią obsadę personelu sklepowego.

Intuicyjna wizualizacja kolorów

Automatycznie generująca się analiza statystycznego obłożenia obrazuje miejsca w sklepie o najwyższym natężeniu ruchu tzw. ”gorące punkty” i o najmniejszym tzw. „martwe strefy”. Częstotliwość ruchów jest pokazana w różnych kolorach na mapie cieplnej. I tak czerwony kolor obrazuje wskazuje, że wiele osób odwiedza dany rejon, natomiast kolor niebieski oznacza niższą aktywność klientów w danej części sklepu.

Raport w czasie rzeczywistym i wykresy graficzne

Mapa ciepła  ułatwia zrozumienie interaktywnych wykresów w interfejsie użytkownika. Wizualizacja danych pozwala wybrać różne przedziały czasowe przedstawianych danych. W ten sposób można zaobserwować, jakie nastąpiły zamiany i co się działo. Właściciele mogą w prosty sposób dowiedzieć się, co wydarzyło się w gorących i martwych strefach sklepu  lub dowolnym segmencie, który ich interesuje.

3 graficzne tryby map ciepła

Mapa ciepła udostępnia 3 tryby różnych aplikacji analitycznych. „Analizy ścieżki” – przedstawiają w procentach udział różnych ścieżek ruchu.  Inne tryby, takie jak „Mapa dojazdu” i „Aktywności klienta”, mogą dostarczyć pomocnych  informacji właścicielom sklepów  i usprawnić ich działalności.

Liczba zapytań od jednego dnia do jednego miesiąca

Mapa ciepła pozwala użytkownikom na wybór określonych przedziałów czasowych:
– Pojedynczy dzień: zapytanie o godzinę, z ograniczeniem do 24 godzin.
– Kilka dni według kalendarza: zapytania od kilku dni do jednego miesiąca.

Szczegółowe informacje dla punktów detalicznych

Grafika – mapa ciepła

Zarządzanie w sklepie

• Pomiar przepływu klientów w danym sklepie w celu optymalizacji zatrudniania personelu i poprawy obsługi klienta.
• Porównanie skuteczność sprzedaży produktów w różnych lokalizacjach w sklepie i miejsc najlepszego usytuowania produktów.

Analizy efektywności marketingowej

• Zbieranie danych w celu mierzenia skuteczność kampanii marketingowych i atrakcyjności produktowej.
• Porównywanie w czasie skuteczność różnych wydarzeń promocyjnych.

Wizualne monitorowanie ruchu

• Mapa termiczna obrazująca odwiedziny w różnych obszarach sklepu.
• Szybka identyfikacja punktów sklepu o wysokim natężeniu ruchu, martwych obszarów i tzw. wąskich gardeł.
• Mapy przepływu ruchu w sklepie.

Modele kamer VIVOTEK z dostępnymi mapami ciepła

kamera FE9191
kamera FE9391-EV

FE9191

FE9391-EV


Przejdź do sklepu VIPOS


Przejdź do sklepu VIPOS

Źródło: https://www.vivotek.com/website/heatmap/