Nie taka Mała Konferencja

KARTA ZGŁOSZENIA

Partner potwierdza chęć udziału w konferencji przez przesłanie formularza rejestracji, co stanowi zobowiązanie do uczestnictwa. 

W związku z przepisami RODO, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie w celach marketingowych i informacyjnych związanych z Konferencją. Organizatorem konferencji jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. w Katowicach.

Przez uczestnictwo Partnera w konferencji rozumiemy:
– nieodpłatny udział w wystąpieniach i prezentacjach producentów, dostęp do materiałów konferencyjnych, gadżety reklamowe,
– nieodpłatny jeden nocleg dla jednej osoby z firmy partnerskiej,  w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, 

Ilość nieodpłatnych noclegów jest ograniczona a rejestracja odbywa się zgodnie z kolejnością napływania kart zgłoszeń z formularza rejestracji. Możliwy jest udział odpłatny dodatkowej osoby w wydarzeniu. Koszt udziału dodatkowej osoby w wydarzeniu wynosi – 900 zł netto.

W przypadku rezygnacji z udziału lub nieuzasadnionej nieobecności:
W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż 10 dni przed konferencją, Partner zobowiązuje się uiścić́ 20% wartości (180 zł netto) zgłoszenia na konto organizatora. Przy rezygnacji w terminie późniejszym niż̇ 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Partner zobowiązuje się uiścić́ 100% wartości zgłoszenia tj. 900 zł netto. 

Udział w konferencji stanowi pakiet świadczeń i nie ma możliwości dzielenia go.
Możliwy jest nieodpłatny udział w części I szkoleniowej bez części II i III.
Formularze zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2023 r. zgodnie z kolejnością napływania zgłoszeń. Ilość bezpłatnych miejsc jest ograniczona.

Miejsce konferencji:
Hotek STOK
Jawornik 52A, 43-460 Wisła

Data: 12-13 października 2023

Przesłanie rejestracji stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty  wynikającej z nieuzasadnionej rezygnacji lub nieobecności.

Rejestracja

Aby zgłosić swój udział w  konferencji INTSUMA wypełnij formularz rejestracji.

Pierwszy uczestnik konferencji (bezpłatnie):
Twoje uwagi do rejestracji: