Tradycyjne wykrywanie ruchu przez kamery

Powszechne aplikacje do wykrywania ruchu stosowane są już od dawna w branży monitoringu. Ponieważ wydajność sprzętu wciąż rośnie, a technologia wykrywania ruchu osiągnęła dojrzałość, staje się coraz bardziej powszechna w systemach dozorowych. Pamiętać należy, że  tradycyjne wykrywanie ruchu polega w dużym stopniu na wykrywaniu zmian pikseli, modelowaniu tła lub wektorów ruchu. Z kolei fałszywe alarmy mogą być wyzwalane np. przez kołysanie drzew, przełączanie trybów pracy z dziennego na nocny, ruchu chmur, a nawet mogą być wywołane przez zwierzęta. Właśnie dlatego aby uniknąć  fałszywych alarmów i aktywacji  funkcji detekcji ruchu niezwiązanej z poruszającą się osobą, VIVOTEK stworzył nową generację kamer z funkcją detekcji ruchu. W kamerach tych zastosowano funkcję  Inteligentnego wykrywania ruchu – Smart Motion Detection.

Wykrywanie osób

VIVOTEK dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu w branży monitoringu i posiadaniu rozbudowanych baz danych obrazów, opracował sieć neuronową, która napędza mechanizm wykrywania obiektów o kształcie ludzi. Opierając się na bazach danych obrazów sylwetki człowieka, inteligentny silnik natychmiast rozpoznaje ludzi w obszarze nadzoru wideo. W większości przypadków zwłaszcza  ludzie są przedmiotem zainteresowania w monitorowanym obrazie wideo. Dlatego też funkcja wykrywania ludzi umożliwia użytkownikom szybką konfigurację instalacji. Po wykryciu człowieka tylko ludzkie działania związane z aktywnością człowieka będą działały jako wyzwalacze zdarzeń. Kołysanie się roślinności, przejeżdżanie pojazdów lub zachowania zwierząt nie będą już powodować wyzwolenia alarmu. Pozwala to zredukować zarówno fałszywe alarmy, czas i wysiłek związany z konfiguracją kamery.

wykrywanie ruchu

Na powyższych obrazach widać zwiększoną precyzję inteligentnego wykrywania ruchu. Czerwone znaczniki wskazują alarm. W lewym obrazie widzimy liczne fałszywe alarmy tworzone przez tradycyjne wykrywanie ruchu. Po prawej stronie ta sama scena jest wyświetlana z funkcją Smart Motion Detection – i widać, że tylko ludzka postać wyzwala alarm.

Wytrzymały w każdych warunkach oświetleniowych

Algorytm Smart Motion zbudowany jest z tysięcy scenariuszy baz danych działających w dzień, w nocy i w różnych warunkach oświetleniowych. Algorytm zawiera  modele oświetlenia, które można szybko dostosować do instalacji użytkownika. Modele oświetlenia w inteligentnej detekcji ruchu mogą obsługiwać sceny o wysokim kontraście oświetleniowym np. w przypadku działania słońca, oświetlonych lub nieoświetlonych pomieszczeń. Co więcej, wbudowane modele oświetlenia oznaczają, że użytkownicy nie muszą dostrajać czułości ruchu dla różnych scenariuszy aplikacji lub o różnych porach dnia.

detekcja ruchu w porze nocnej

Na zdjęciach powyżej widać jak precyzyjnie działa detekcja ruchu w kamerze Vivotek w nocy.

Filtr Czasu

VIVOTEK zadbał także o możliwość zaawansowanego filtrowania ustawień  czasu w technologii Smart Motion Detection. Ustawienia filtrowania czasu obejmują dwa parametry: minimalny czas działania i interwał aktywności czyli okres czasu przez jaki człowiek ma być aktywny. Jeśli szybko poruszający się obiekt nie jest uważany za wyzwalacz zdarzenia, użytkownicy mogą skonfigurować minimalny czas działania w sekundach. Przez ten czas obiekt musi pozostać w obszarze wykrywania ruchu, zanim zdarzenie zostanie wyzwolone. Z drugiej strony, interwał “scalania aktywności” może być skonfigurowany z maksymalną ustaloną liczbą sekund na oddzielenie ruchów wyzwalanych przez pojedynczy obiekt. Wystąpienia ruchów są uważane za części składowe pojedynczego zdarzenia, więc wiele nieciągłych ruchów można skonsolidować w jedno zdarzenie. Ww ten sposób znacząco zmniejsza się liczbę alarmów. Sprawia to, że alarmy mogą być uruchamiane nawet po wykryciu drobnych i nieciągłych ruchów.

grafika – detekcja ruchu

Intuicyjna konfiguracja

Inteligentna technologia wykrywania ruchu VIVOTEK usprawnia tradycyjne podejście do konfiguracji, które opiera się na wielkości obiektów w ramce. Tym samym oferując intuicyjny interfejs pokazujący, w jaki sposób aktywność ruchu zmienia się wzdłuż osi czasu w czasie rzeczywistym. Pozwala to użytkownikom w łatwy sposób zrozumieć, czy obecna konfiguracja może dokładnie wykryć ruch w danej scenie.

grafika – detekcja ruchu

Dane aktywności zebrane przez kamerę są wyświetlane na obszernych wykresach. Użytkownicy mogą monitorować i porównywać dane historyczne uzyskane w przeciągu określonego czasu, a także precyzyjnie dostrajać parametry wykrywania za pomocą interfejsu graficznego.

W przypadku użytkowników, którzy zdecydowali się nie korzystać z funkcji wykrywania ludzi, próg wykrywania można zmienić, obserwując działania na ekranie. Wykres aktywności obejmuje 60-sekundowy zakres czasowy na osi X. Oś Y wskazuje odsetek alarmowanych pikseli w polu widzenia. W ten sposób użytkownik może sprawdzić, czy została skonfigurowana odpowiednia czułość ruchu.

Reasumując inteligentne wykrywanie ruchu umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie ludzkich działań i efektywnie redukuje ilość fałszywych alarmów. Tym samym pracownicy ochrony nie tracą czasu na weryfikację wyzwalanych, ale fałszywych alarmów. Przy początkowej konfiguracji funkcja Inteligentne wykrywanie ruchu redukuje czas potrzebny na instalację i minimalizuje błędy konfiguracji, jednocześnie zmniejszając liczbę fałszywych alarmów. 

Modele kamer VIVOTEK z inteligentną detekcją ruchu


kamera FD9165-HT

kamera FD9365-HTV

kamera IB9365-HT

FD9165-HT

FD9365-HTV

IB9365-HT

Źródło: https://www.vivotek.com/website/smart-motion/