Ekonomiczne rozwiązania – mini kamery 3000i z funkcjami analityki BOSCH

Seria nowych, sieciowych kamer 3000i Bosch, obejmuje cztery modele, przystępnych cenowo urządzeń w różnych obudowach. Doskonale sprawdzą się do nadzoru małych sklepów detalicznych, biur, banków, obiektów użytecz­ności publicznej, a także prywatnych posesji i domów. Kamery Bosch 3000i pracują w rozdziel­czości od 1080p do 5MP, wyświe­tlają 30 kl./s oraz posiadają funkcję High Dynamic Range do 120dB. Modele do zasto­sowań zewnętrznych są też wyposażone w oświe­tlacz IR, który zapewnia wysokiej jakości obrazy w warunkach słabego oświe­tlenia, a nawet w nocy. Kamera wewnętrzna FLEXIDOME typu turret jest również wyposażona w oświe­tlacz IR. Najistot­niejszą jednak funkcją jest Essential Video Analytics, a także funkcje analizy obrazu, takie jak wykry­wanie zablo­ko­wanych wyjść awaryjnych, powia­da­mianie o kolejce czy do analizy zachowań, w tym do zliczania osób, co można wykorzystać do poprawy obsługi klienta.

Sieciowe kamery dozoru 3000i to wysoka jakość obrazu i możliwość pracy całodobowej.

Dzięki funkcji Video Analytics kamery analizują obrazy i mogą ostrzegać o zagro­że­niach w momencie ich wystą­pienia. Pozwalają także na natych­mia­stowe odnale­zienie szukanego fragmentu nagrania pośród wielu godzin nagrań oraz analizę obrazu. Dzięki temu operator może szybko zareagować w sytuacji wystą­pienia poten­cjalnego zagro­żenia.

Kamery 3000i są niezwykle łatwe do zainstalowania.

Modele typu kopułka i turret są wyposażone w nową płytę montażową, co znacznie przyspiesza i ułatwia montaż. Podstawa typu bullet zachowuje się jak płyta montażowa, a model kopułka można zamon­tować bezpo­średnio. We wszystkich rodzajach obudów zasto­sowano nowe gniazda na przewody, co ułatwia insta­lację przez przelotkę z mniejszym otworem i zapewnia lepszą ochronę przed przedo­sta­waniem się wody. Złącze RJ45 można przecisnąć przez przelotkę za pomocą specjalnego narzędzia wchodzącego w skład pakietu kamery. Insta­lator nie musi już przecinać kabla RJ45 w trakcie montażu. Kamery 3000i można w prosty sposób połączyć z sieciowymi rozwią­za­niami DIVAR do rozwią­zania typu „plug and play”.

Ograniczenie wielkości strumienia i zabezpieczenie danych w kamerach 3000i.

Warto zaznaczyć, że mini kamery posiadają także funkcję Intel­ligent Dynamic Noise Reduction i inteli­gentne strumie­nio­wanie oraz kompresję wideo H.265. Dzięki temu można zmniejszyć ilość przesy­łanych danych nawet o 80%, w zależ­ności od sceny. To z kolei istotnie ogranicza obcią­żenie sieci i zapotrze­bo­wanie na pamięć. Kamery 3000i wyposażono w różnego rodzaju rozwią­zania programowe i sprzętowe zapew­niające bezpie­czeństwo danych wizyjnych, między innymi we wbudowany moduł TPM (Trusted Platform Module), który zabez­piecza klucze szyfro­wania.

FLEXIDOME IP micro 3000i
Wewnętrzna kamera typu kopułka, która głównie polecana jest do zasto­sowań w środku obiektów takich jak windy i klatki schodowe.

FLEXIDOME IP turret 3000i IR
Kamera do zasto­sowań wewnętrznych w nowym rodzaju obudowy. Model ten posiada wbudowany oświe­tlacz IR, skuteczny do 15 m.

FLEXIDOME IP 3000i IR
Kamera do zasto­sowań wewnętrznych i zewnętrznych, z klasą ochrony IK10IP66. Model ten oferuje elastyczne pole widzenia. Urządzenie to jest wyposażone w obiektyw AVF i wbudowany oświe­tlacz IR, skuteczny do 30 m.

DINION IP 3000i IR
Kamera przezna­czona do zasto­sowań wewnętrznych i zewnętrznych, z klasą ochrony IK10IP66. Model ten jest wyposażony w obiektyw AVF i wbudowany oświe­tlacz IR, skuteczny do 30 m.

Źródło: https://www.boschsecurity.com/pl/pl/produkty/systemy-wizyjne/rozwiazania/kamery-ip-3000i/