Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz!

Dbajmy o bezpie­czeństwo naszych dzieci i młodzieży! Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz, to także zapew­nienie spokoju rodzicom.

Po wakacyjnej przerwie znowu rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Powrót do szkoły to emocjo­nujący czas. Czas zabawy spędzony w miłym towarzy­stwie rówie­śników, a także czas rozwi­jania się i pogłę­biania wiedzy pod czujnym okiem nauczy­cieli. To niezli­czona ilość godzin spędzonych w murach szkoły, lub gdy tylko aura pozwoli tuż poza nimi. Niech ten czas będzie beztroski i  bezpieczny. Niech zadba o to czujne oko kamer VIVOTEK!

Do monitoringu obiektów edukacyjnych szczególnie polecamy:

Bezpieczna klasa

FD8166A

 

kamera FD8166A


Zobacz w sklepie inter­ne­towym VIPOS model kamery FD8166A

Dyskretna kopułkowa kamera z wbudo­wanym mikro­fonem.

https://youtu.be/fvQk_jEYJ4Mhttps://youtu.be/q7JD-mUx5jo

Bezpieczny korytarz

CC8370-HV

kamera CC8370-HV


Zobacz w sklepie inter­ne­towym VIPOS model kamery CC8370-HV

Kamera panora­miczna, obejmuje zasięgiem duży obszar i posiada wanda­lo­od­porną obudowę.

https://youtu.be/-7l57NK3sochttps://youtu.be/O70v4860qm4

Bezpieczna sala gimna­styczna

FE8180

kamera FE8180


Zobacz w sklepie inter­ne­towym VIPOS model kamery FE8180

kamera FE8180

Wysokiej jakości, kompak­towych rozmiarów, kamera dookólna tzw. fisheye.

Bezpieczne podwórko

IB8360

kamera IB8360


Zobacz w sklepie inter­ne­towym VIPOS model kamery IB8360

https://youtu.be/TBXrq-oGI2ghttps://youtu.be/HkzTwO8_yFs

IB8369A

kamera IB8369A


Zobacz w sklepie inter­ne­towym VIPOS model kamery IB8369A

https://youtu.be/Fzts0UtCuKUhttps://youtu.be/AXoFB0oZi9M

Te modele kamer widzą gdy jest ciemno, dodatkowo odporne są na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne.

Monitoring przezna­czony do zasto­sowań na użytek szkoły, w żaden sposób nie narusza prywat­ności uczniów.