Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar Symphony pozwala na identyfikację rysów twarzy osób. Dzięki temu możemy np. nie wpuszczać określonych osób, które w przeszłości wywoływały konflikty do obiektów użyteczności publicznej, kawiarni, dyskotek, kasyn czy stadionów. Z kolei identyfikacja i rozpoznanie znanych i ważnych dla nas gości, poprawi ich poziom obsługi. To z kolei wpłynie na ich lepsze zadowolenia, a nam przyniesie wymierne zyski.

Opatentowana technologia 2D do 3D

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy wykorzystuje połączenie opatentowanej technologii korekcji ułożenia 2D do 3D. Dzięki temu szybko i niezawodnie identyfikuje osoby w czasie rzeczywistym. Identyfikacja osób odbywa się bez względu na występujące oświetlenie, pod różnymi kątami widzenia. Bez znaczenia dla identyfikacji jest także zarost, okulary czy poza danej osoby. Program rozpoznaje poruszające się osoby, a także przebywające w większym tłumie.

Szybkie przetwarzanie obrazu

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar przetwarza 25 milionów dopasowań na sekundę (0,040 mikrosekundy / dopasowanie). Dzieje się tak zarówno w przypadku wideo na żywo, jak i archiwalnego. Dzięki temu skuteczna i szybka analityka wideo Senstar może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa zarówno jeżeli chodzi o gości, jak i pracowników, a nawet znacząco poprawić obsługę klienta i odpowiednio zadbać o nich.

Dokładne, niezawodne rozpoznawanie

Rozpoznawanie twarzy nie musi odbywać się w optymalnych warunkach. Skutecznie działam gdy osoba znajduje się w tłumie, gdy twarz jest częściowo zasłonięta, a także gdy osoba zmieniła wygląd twarzy, na przykład zmieniła fryzurę, zarost czy założyła okulary. Oprogramowanie rozpoznaje twarz z wynikiem 99,44% dokładności dopasowania w zestawie danych wysokiej pozycji technologii rozpoznawania twarzy (FERET) oraz 97,60% dokładności dopasowania w zestawie danych twarzy w naturze (LFW).

Inteligentne wyszukiwanie

Oprogramowanie rozpoznawania twarzy Symphony działa w wielu kamerach, a wyniki wyszukiwania można filtrować według wyniku dopasowania lub daty i godziny. Wyniki wideo można łatwo eksportować i mogą być wykorzystane przez kierownictwo firmy lub organy ścigania. Dlatego często wykorzystywane są przez policję i oddziały kryminalne.

Poprawa bezpieczeństwa budynku

Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar może być zintegrowane z oprogramowaniem Symphony i systemami kontroli dostępu innych firm. To wszystko znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa w monitorowanym obiekcie.

Identyfikacja przestępców

W sytuacji rozpoznania twarzy przestępcy, personel ochrony lub pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo, od razu powiadamiany jest o tym za pomocą alarmu w wiadomości e-mail lub SMS. Skraca to czas reakcji oraz podnosi bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu.