Zalety Liczenia LUDZI i przepływu tłumu

Razem z nami możesz zaprojektować system który dokładnie liczy wejścia i wyjścia ludzi z obiektu.
Do liczenia ludzi  wykorzystujemy specjalne kamery i algorytm analityczny rozpoznający postać człowieka. Najczęściej we wdrożeniach  wykorzystujemy technikę liczenia 2D ale gdy wyniki mają być bardzo dokładne, zalecamy wykorzystanie techniki 3D. 

Kamery liczące 3D tworzą przestrzenny obraz przejścia i potrafią z dużą  dokładnością (98 liczyć osoby przechodzące pod kamerą. Prezentują dane w postaci tabel i wykresów, umożliwiają export danych do tabel exela. Dane może prezentować w różnych trybach, godzinowych, dziennych, etc. Odróżniają wejścia rodzinne, eliminują błędy wejść z wózkami i gry cieni np. z drzwi obrotowych. Poznaj 10 podstawowych zalet liczenia ludzi  za pomocą kamer liczących 3D. 

Jeszcze więcej dowiesz się po spotkaniu z naszym ekspertem/projketantem systemów liczenia. 
napisz do nas: biuro@suma.com.pl 

1. Optymalizacja decyzji operacyjnych i poprawa zarządzania personelem

Kamery liczące w technologii 3D to doskonałe narzędzie umożliwiające w precyzyjny sposób, dzięki odpowiednim algorytmom przetwarzania otrzymanych danych, łączyć monitoring wideo z danymi marketingowymi. Posiadanie szczegółowych informacji dotyczących ilości osób znajdujących się w monitorowanym miejscu, czy odwiedzających dany obiekt w określonym czasie, pomaga właścicielom i menedżerom skuteczniej zarządzać personelem, oceniać efekty akcji promocyjnych i działań marketingowych, czy oszacować natężenie ruchu w danym sklepie. Co za tym idzie, posiadając wiedzę w tym zakresie, można znacznie poprawić wydajność pracy i rentowność, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zysków firmy.

2. Precyzja - zliczanie ludzi z dokładnością do 98%

Specjalnie zaprojektowana kamera posiada 2 obiektywy i działa w oparciu o technologię głębi obrazu 3D. Wraz z oprogramowaniem  z powodzeniem wykorzystywana jest w centrach handlowych czy halach sportowych. Zapytaj nas o wdrożenia w Polsce. 

3. ROZRÓŻNIANIE PORUSZAJĄCYCH SIĘ OBIEKTÓW

Kamera 3D jest w stanie odróżnić ludzi od innych poruszających się obiektów. Urządzenie rozróżnia ludzi od zwierząt, wózków dziecięcych czy wózków na zakupy i tym samym zlicza tylko osoby. Kamera doskonale radzi sobie także w przypadku grup osób i zatłoczonych miejsc, a także dzięki pomiarowi wzrostu jest w stanie odfiltrować osoby dorosłe od dzieci. W związku tym zliczanie i analiza są bardzo dokładne, raporty z obiektu pomocne w zarządzaniu.

 

4. Śledzenie obiektów w polu widzenia kamery

Kamera 3D umieszczona nad wejściem np. do sklepu, dzięki dwóm obiektywom jest w stanie dokładnie śledzić poruszające się w polu widzenia osoby. Jak również zliczać poruszające się obiekty w momencie opuszczania danej strefy, a to wszystko dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów, które eliminują możliwość ponownego naliczenia. Dzięki tej funkcji możemy także zaplanować wzbudzenie alarmu jeżeli np. w rejonie kas sklepowych przebywa określona liczba osób.

5. Unikanie podwójnego zliczania

Także w przypadku zawracania obiektu, nie dokonuje się podwójnego naliczania. Dwukierunkowe zliczanie osób odbywa się na określonym przepływie, a śledzenie obejmuje ruchomą ścieżkę, dzięki temu unika się podwójnego zliczania spowodowanego zawracaniem. Dodatkowo na zliczanie nie wpływają cienie, czy odbicia obiektów w warunkach intensywnego oświetlenia i refleksów świetlnych.

6. CZYTELNEJ JAKOŚCI OBRAZ - ZLICZANIE I MONITORING W JEDNYM URZĄDZENIU

Poza funkcją dokładnego zliczania, kamera rejestruje także obraz, co sprawia, że nie potrzebujemy dwóch dodatkowych urządzeń: zliczającego i kamery. Kamera dzięki prezentacji czytelnej jakości obrazu doskonale sprawdza się jako część systemu monitoringu. Dzięki temu możemy np. rejestrować sceny wejścia/wyjścia ze sklepu, czy odtworzyć sytuacje np. związane z kradzieżą, dzięki nagranemu materiałowi wideo. Z kolei późniejsza analiza materiału pozwala np. na określenie przez jaki czas dana osoba przebywała w konkretnej strefie. Pozwoli nam to zaplanować odpowiednią ekspozycję czy rozmieścić towar.

7. Szybka kalibracja i konfiguracja

Kompaktowych rozmiarów kamera w dyskretny sposób może być zamontowana np. na suficie. Dodatkowo w prosty i szybki sposób przebiega kalibracja i konfiguracja urządzenia. Aby skalibrować kamerę wystarczy podać wysokość na jakiej będzie zamontowana oraz ustawić interesujące nas parametry np. pole, które ma obserwować. Zaletą jest także możliwość zasilania kamery za pomocą PoE.

8. Łatwa analiza danych i interpretacja wyników

Zebrane dane przeliczane są bezpośrednio w kamerze, w związku z tym nie ma konieczności korzystania z dodatkowego komputera w celu dokonania analizy. W przypadku zerwania połączenia z siecią, nie tracimy pozyskanych danych, które zapisane są w kamerze. 

Za pomocą oprogramowania możesz generować różnego rodzaju raporty wspomagające codzienną pracę użytkowników, menedżerów operacyjnych i kadry zarządzającej. Istnieje także możliwość codziennego  przesyłania raportów o zaplanowanej godzinie. Dzięki temu  przedsiębiorcy posiadają niezawodne narzędzie do analityki w miejscu sprzedaży, a także gwarancje bezpieczeństwa przez całą dobę. Użytkownik ma dostęp do szybkiego i łatwego zarządzalnego oprogramowania dzięki przyjaznemu interfejsowi i prezentacji danych w czytelnej formie graficznej np. w postaci wykresów liniowych, słupkowych czy kołowych. 

125 kamer 3D w galerii handlowej

Zapytaj nas o to wdrożenie w Polsce

Kamera jest sama w sobie narzędziem tworzącym raporty i prezentacje graficzne, w związku z tym nie ma konieczności korzystania z innych zewnętrznych programów do przetwarzania danych i tworzenia grafiki. To wszystko znaczne ułatwia analizę danych i interpretację wyników, a także obniża koszty użytkowania. Dodatkowo wszystkie dane mogą być eksportowane do programu Microsoft Excel w celu dokonywania dalszej analizy.

Możesz też zarządzać danymi za pomocą oprogramowania VAST lub gdy spinasz system w dziesiątki kamer z oprogramowania agregującego dane i przedstawiającego raporty zbiorowe. System może być systemem lokalnym lub rozproszonym.

9. FUNKCJA “ZSZYWANIE” - ŁĄCZENIE KILKU KAMER W SZEROKICH WEJŚCIACH

W przypadku szerokich wejść możemy zastosować kilka kamer3D dzięki funkcji Stitching. Zaletą tej funkcji jest to, że osoba poruszająca się, przechodząca pomiędzy dwoma kamerami nie zostanie naliczona podwójnie.

10. Bezpieczeństwo nagrań wideo

Materiał wideo możemy oglądać na żywo, a także istnieje możliwość odtwarzania wcześniej nagranego materiału. Kamery 3D obsługują 3 strumienie wideo oraz umożliwia zdalne zarządzanie monitoringiem i integrację z oprogramowaniem nagrywający lub tworzącym statystyki. Na nagraniu można również przeprowadzać próby dokładności liczenia, aby zweryfikować dokładność systemu.