VivoQuickView – narzędzie analityki obrazu kamer Vivotek

VivoQuickView to oprogramowanie analityki obrazu dedykowane tylko dla kamer Vivotek!

– Program działa w systemach Windows w wersjach od 7, 8, 10, 32/64 bit oraz w wersjach serwerowych 2016 32/64 bit.
– Z programu można wybierać interesujące funkcjonalności, ponieważ jest zaprojektowany w architekturze modułowej.
– Program VivoQuickView jest autonomicznym oprogramowaniem, co pozwala na instalację w dowolnym miejscu bez konieczności zmiany systemu.
– Jedyny warunek jaki musi być spełniony to posiadanie kamer Vivotek.

Obecnie  program składa się z 3 modułów

Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność szybkiego wywołania krótkotrwałego podglądu z obrazu kamery bez konieczności logowania się do systemu VMS.

Do zastosowania tam, gdzie istnieje potrzeba identyfikacji tablic rejestracyjnych poruszających się pojazdów lub konieczności sterowania przejazdami, bramami, szlabanami itp.

Wykorzystywany jest w miejscach z zainstalowaną dużą ilością kamer zliczających, w sytuacjach, gdzie istnieje konieczność hurtowej analizy raportów oraz potrzeba modyfikacji standardowych raportów wynikowych i wysyłka we wskazane miejsca przeznaczenia.• Stacje paliw
• Sklepy, markety
• Lokale usługowe

• Parkingi firmowe
• Urzędy
• Osiedla strzeżone
• Domy jednorodzinne

• Galerie handlowe
• Sieci sklepów, parkingów
• Obiekty użyteczności publicznej • Fabryki, obiekty przemysłowe

Możliwości programu

PODGLĄD
Podgląd na Żywo

 LPR
– Kontrola przejazdu/Biała lista
– Sterowanie szlabanami
– Raporty, Wykresy

ZLICZANIE
– Pobieranie raportów z kamer zliczających 2D i 3D
– Analiza metadanych
– Scalanie danych
– Wysyłka na serwery plików, FTP, E-mail, raportowanie błędów

1. MODUŁ BAZOWY – Szybki podgląd

• możliwość oglądania obrazu z dowolnej kamery Vivotek
• wywołanie obrazu z kamery na pulpit komputera poprzez naciśnięcie klawisza skrótu
• nieograniczona liczba kamer
• każde okno kamery posiada możliwość określenia jego rozmiaru oraz czasu automatycznego zamknięcia
• obsługa kamer odbywa się na poziomie sprzętowych sterowników Vivotek, co oznacza, że cała transmisja nie odbywa się z wykorzystaniem strumieni RTSP czy innych protokołów
• moduł bazowy może występować jako autonomiczny program bez konieczności stosowania modułów dodatkowych


 Konfiguracja kamer

Program został zintegrowany z kamerami Vivotek na poziomie sprzętowym z wykorzystaniem wszystkich możliwości jakie daje nam oprogramowanie oraz dany model kamery. Okno definicji kamer określa wszystkie minimalne parametry jakie użytkownik musi określić w celu uzyskania podglądu  i ewentualnej możliwości dalszych analiz i obróbki obrazu. Definiując adres kamery, jego użytkownika, hasło i ewentualny klawisz skrótu uzyskujemy możliwość wyświetlenia obrazu na komputerze użytkownika bez konieczności każdorazowego logowania się do systemu VMS lub interfejsu kamery.

2. MODUŁ LPR – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

• wykrywanie i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych z przesyłanego obrazu, rozpoznana tablica przetwarzana jest do wartości tekstowej
• sterowania przejściami, przejazdami, bramami czy szlabanami (wszystkimi urządzeniami, które posiadają zdolność obsługi poprzez wyjścia cyfrowe)
• opcjonalnie istnieje możliwość wykorzystania dedykowanego kontrolera USB z możliwością sterowania maksymalnie 4 przejściami cyfrowymi
• defniowanie „białej listy” numerów tablic rejestracyjnych pojazdów uprawnionych do wjazdu na dany teren
• generowania raportów i wykresów z danych historycznych, przeglądania historii przejazdów czy podglądu zdjęć pojazdów i tablic z chwili przejazdu
• nie może występować jako autonomiczny moduł bez modułu bazowego

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych z większości regionów świata!

LPR Stacje paliw

Przy wykorzystaniu modułu bazowego w połączeniu z modułem LPR istnieje możliwość automatycznego rozpoznania tablicy rejestracyjnej i skopiowania jej do pamięci podręcznej komputera. Kasjer wówczas ma możliwość wklejenia rozpoznanej tablicy do swojego programu fakturującego. Taka funkcjonalność ma szczególne znaczenie dla flot samochodowych, gdzie wymagana jest od sprzedawców identyfikacja i oznaczanie na dokumentach tankujących pojazdów i ich numerów rejestracyjnych.

Raport – Rejestracja danych

• Data przejazdu
• Godzina przejazdu
• Numer rejestacyjny
• Zdjęcie tablicy rejestracyjnej
• Zdjęcie ogólne pojazdu
• Informacja o zgodzie lub jej braku na wjazd

Biała lista

W białej liście można zdefiniować:
– numery rejestracyjne pojazdów, które mają prawo wjazdu po automatycznym rozpoznaniu tablicy
– numery rejestracyjne pojazdów, które nie mają uprawnień do wjazdu – rejestruje się historia podjazdu na teren

 

Parametry LPR – moduł USB

Do sterowania przejściami (szlabanami, bramami itp.) program może wykorzystać:
• wyjścia cyfrowe kamery (jeśli kamera takie posiada)
• dedykowany moduł USB z możliwością sterowania 4 przejściami

Automatyczne wykrywanie i śledzenie tablicy

Kolejną funkcjonalnością programu jest zdolność do automatycznego wykrywania i śledzenia tablicy rejestracyjnej na pojawiającym się obrazie w czasie rzeczywistym.

Obszar LPR

Strefa LPR – obszar podlegający analizie, w którym może pojawić się pojazd z tablicą rejestracyjną do rozpoznania. Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość określenia małego obszaru lub kilku obszarów na obrazie o dużej rozdzielczości.

LPR Raporty 

Moduł udostępnia możliwość generowania zestawień i raportów z historii przejazdów, z możliwością definiowania różnego rodzaju filtrów i i ograniczeń z przeszukiwanych danych.

VIVOTEK – dedykowane kamery LPR

Vivotek w swojej ofercie posiada dedykowane kamery do analizy obrazu i odczytu tablic rejestracyjnych. Dobór kamery jest uzależniony od kilku czynników takich jak:
• prędkość poruszających się pojazdów
• warunków oświetleniowych na przejazdach


IP816A-LPC-v2 Kit (Highway)
IP816A-LPC-v2 Kit (Street)

IP9165-LPC Kit (Highway)
IP9165-LPC Kit (Street)

3. MODUŁ ZLICZARKA

• Służy do hurtowej analizy raportów generowanych przez zliczarki Vivotek 2D i 3D
• Potrafi pobierać raporty z nieograniczonej ilości kamer zliczających 2D i 3D
• Udostępnia funkcjonalność dowolnego definiowania zawartości plików wyjściowych oraz scalania raportów z poszczególnych zliczarek w jeden raport wynikowy
• Posiada możliwość wysyłki raportów wynikowych na dowolne serwery FTP czy serwery plików
• Moduł oferuje funkcjonalność raportowania – tworzenia wykresów oraz generowania zestawień i raportów

Moduł zliczarki – możliwości

Duża ilość zliczarek w dużych obiektach niejednokrotnie powoduje konieczność scentralizowania metadanych lub ich dalszej obróbki. Moduł ZLICZARKI został stworzony z myślą o zautomatyzowaniu wielu zagadnień związanych z
raportowaniem i informowaniem osób funkcyjnych o działaniu systemu oraz zautomatyzowaniu
przetwarzania raportów generowanych przez kamery liczące.

Moduł do hurtowej analizy raportów z kamer zliczających

• Automatyczne pobieranie i scalanie raportów z kamer liczących
• Defniowanie serwerów zdarzeń
• Defniowanie harmonogramów zadań
• Wysyłanie plików wynikowych na serwery FTP
• Automatyczne zapisywanie wyników raportów do lokalnej bazy danych
• Generowanie wykresów i raportów

Konfiguracja i duża elastyczność scalania

Parametry konfiguracyjne kamer zliczających dają szereg możliwości, dzięki którym można określić wiele funkcji programu takich jak np.:
• możliwość indywidualnego określenia zakresu zbierania danych
• możliwość określenia indywidualnych godzin pracy lub godzin pracy, z których mają być generowane raporty z wyłączeniem np. godzin, w których obiekt jest zamknięty
• możliwość definiowania dziennych godzin pracy
• godziny można zdefiniować indywidualnie dla każdego dnia tygodnia
• możliwość określenia dni wolnych od pracy
• możliwość wyboru źródła i formaty daty i czasu według którego mają być analizowane
raporty z uwzględnieniem dowolnych stref czasowych
• możliwość określenia dni wolnych od pracy, w których nie jest wymagane gromadzenie
raportów

Serwery zdarzeń

Serwery zdarzeń służą do określenia miejsca przeznaczenia generowanych raportów, definiowania e-maili obsługujących problemy z funkcjonowaniem poszczególnych kamer czy problemów analiz raportów zliczarek.

Harmonogramy zadań

Harmonogramy realizują całą procedurę odczytu i analizy raportów ze zliczarek oraz powodują wysyłkę raportów informacyjnych na zdefiniowane serwery zdarzeń. Służą one do wykonywania zdefiniowanego zadania o określonym czasie i wysłania wyników np.: raportów zliczarki do zdefiniowanego serwera zdarzeń np. serwera FTP.

Raporty zliczarek 

Moduł udostępnia możliwość generowania zestawień i raportów z danych historycznych, z możliwością definiowania różnego rodzaju filtrów i ograniczeń z przeszukiwanych danych.

VIVOTEK – dedykowane kamery zliczające


SC8131

SC8132

Zobacz artykuł na temat:


10 zalet precyzyjnej kamery zliczającej ludzi w technologii 3D
www.entersoft.com.pl


www.suma.com.pl

By

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *