Usprawnienie sprzedaży

“Człowiek nie jest maszyną i ma prawo się pomylić.” Bardzo często to słyszymy. Oczywiście zgadza się to, ale jeśli takie sytuacje zbyt często się powta­rzają to prawdo­po­dobnie jest to kradzież ze strony naszych pracow­ników. Możemy reagować i zmini­ma­li­zować takie sytuacje. W jaki sposób?
Chcie­li­byśmy zapro­po­nować integrację systemu monito­ringu z systemem kasowym. System potrafi połączyć operacje z systemu kasowego z wizją z kamer IP. Dzięki temu w momencie gdy dojdzie do tzw. błędu kasowego jednym kliknięciem będziemy mogli sprawdzić co się w tej sytuacji wydarzyło. System jest zabez­pie­czeniem kasy, ale również standar­dowym monito­ringiem przy wyjściu ze sklepu.

Zyskujesz:
- zmini­ma­li­zo­wania strat przy błędach trans­ak­cyjnych
- szybciej wykryjesz kradzież
- dodatkowo przy zasto­so­waniu tych samych urządzeń uzyskasz monitoring wokół kas i wyjściu
- szybsze odnaj­dy­wanie niety­powych sytuacji na kasie oraz uzyski­wanie raportów
- dzięki zmini­ma­li­zo­waniu strat szybki zwrot inwestycji

Pomoc przy konfi­gu­racji

Nasi specja­liści pomogą Ci skonfi­gu­rować cały system. Jeśli chciałbyś aby propo­nowany system zinte­grować z Twoim działa­jącym systemem kasowym? Nie ma problemu, nasi progra­miści napiszą dla Ciebie specjalną “nakładkę”.

Poroz­mawiaj z nami i przekonaj się co potrafimy.

Wybierz sposób jak chciałbyś z nami poroz­mawiać:

Mailowo

Telefo­nicznie

Nasze kamery mają możliwość wysyłania kilku strumieni dzięki czemu nie musimy montować kilku kamer przy kasie (jedna na kasę, kolejna na wyjście i jeszcze kolejna na cały obraz wokół kasy). Dzięki takiemu rozwią­zaniu będziesz jako właściciel miał prosty i szybki podgląd do sytuacji odbie­ga­jących od reguły. Dodatkowo dzięki zmini­ma­li­zo­waniu takich błędów bardzo szybko zwróci Ci się taka inwestycja i unikniesz większych strat na sprzedaży.

Bezpie­czeństwo i zapobie­ganie stratom

Nieza­wodne zabez­pie­czenia i nadzór są kluczowymi elementami infra­struktury sklepu detalicznego. Dodatkowo integrując systemem monito­ringu w sklepie z systemem inteli­gentnej analityki uzyskamy dane w postaci tzw. HeatMapy. Mapa pokazuje miejsca w sklepie gdzie występuje największy ruch klientów. Dzięki temu możemy zwiększyć skuteczność określonych promocji.

Zainteresowany?

Chcesz dowie­dzieć się jeszcze więcej to zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).