USŁUGI SERWISOWE

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług centrum serwisowego. Świadczymy usługi autoryzowanego serwisu technicznego. 

USŁUGI SERWISOWE MONITORING,
KONFIGURACJA I RE-KONFIGURACJa SYSTEMÓW MONITORINGU,
SZKOLENIE OPERATORÓW I ZARZĄDCÓW SYSTEMÓW.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług serwisowych w miejscu instalacji lub zdalnej konfiguracji systemu. 

Zdalna praca serwisowa. Prace zdalne informatyczne wykonywane z wykorzystaniem  bezpiecznego oprogramowania zdanego pulpitu AnyDesk. 

Serwis techniczny w miejscu instalacji. Prace wyjazdowe serwisu w miejscu instalacji w stałej umowie serwisowej lub w pracach zleconych.

Konsultant

Pomoc technika
  • Bezpośredni kontakt z technikiem

Centrum Pomocy

Pomoc on-line
  • Bezpłatny nieograniczony dostęp
  • Wygodny system on-line
  • Dostęp do pomocy 24h
  • Zapis historii pomocy
Popularne

Pomoc

Serwis techniczny
  • Konfiguracja systemów
  • Diagnostyka systemów
  • Konfiguracja w miejscu instalacji
  • Szkolenia z obsługi systemów
  • Odbiory inwestorskie

Konsultant Techniczy Online

Wybierz osobę aby nawiązać bezpośredni kontakt z technikiem pomocy 

Cennik i wybrane usługI serwisowE DODATKOWE

Skontaktuj się z nami i omów zakres prac do wykonania. Przed zamówieniem usługi serwisowej poznasz przewidywany koszt i zakres prac do zamawianej usługi. Prowadzimy serwis tylko dla urządzeń z oferty SUMA SOLUTIONS.  Prace serwisowe kalkulowane są dla delegacji z punktu bazowego Katowice. Okręg Katowice jest naszym główny obszarem działania. 

Telefon kontaktowy +48 22 122 14 60

Warunki przyjęcia serwisu

Po przyjęciu zgłoszenia serwisowego SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.: 
– następuje kontakt konsultanta w celu weryfikacji zakresu usługi ze Zleceniodawcą
– następuje klasyfikacja usługi i jej przewidywana wycena
– SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. oświadcza że prowadzi działalność koncesjonowaną KONCESJA MSWIA L-0509/00  a pracownicy zabezpieczenia technicznego legitymują się nienaganną opinią.
– usługa serwisowa możliwa jest po nadaniu numeru zlecenia przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. a numer zlecenia identyfikuje zlecane prace.
– SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki.
– termin usługi i przewidywany koszt zostaje uzgodniony telefonicznie z serwisantem i przesłany do klienta pocztą email w Protokole Realizacji Zlecenia przez podjęciem usługi serwisowej.
– w przypadku zmiany zakresu prac serwisanta – każda zmiana zostanie odnotowana w Protokole Realizacja Zlecenia wraz z uzgodnionym kosztem.
– każda ze stron może zrezygnować z usługi do momentu potwierdzenia zamówienia usługi serwisowej.
– SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  ma prawo powstrzymywać się w wykonaniu usługi do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. a wynikających z przewidywanego lub już wykonanego zakresu prac zlecenia.
 – podstawowe usługi serwisowe SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. nie obejmują napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji, chyba że inne indywidualne umowy serwisowe zawarte pomiędzy stronami stanowią inaczej. 
– SUMA SOLUTIONS Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach pamięci w serwisowanych i konfigurowanych urządzeniach. Konfiguracja urządzenia może wiązać się z ich utratą.
– SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.
– zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z cennikiem przyjętym przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. oraz za użyte w ramach wykonywania umowy uzgodnione części zamienne i materiały eksploatacyjne według przedstawionego kosztu w Protokole Realizacji Zlecenia.

Log In

Sign Up

Cart