Technologiczny czwartek Zdarzenia w kamerze Vivotek IT9380-H

Wstęp do zdarzeń

Konfigurowanie zdarzeń w kamerach przemysłowych pełni niezwykle kluczową rolę przy monitoringu. Nowoczesny dozór wizyjny, to nie tylko zapisanie materiału w celu późniejszego śledztwa, ale również działania prewencyjne oraz możliwość stworzenia systemu wczesnego ostrzegania.

Zanim biedzie możliwe utworzenie makra generującego zdarzenie, należy najpierw skonfigurować opcję detekcji.

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu jest podstawowym elementem sztucznej inteligencji w kamerach przemysłowych. Ta funkcja potrafi zniwelować ponad połowę zagrożeń, zanim dojdzie do niepożądanego incydentu, w szczególności gdy jest duża liczba kamer w systemie.

Na ekranie należy nakreślić obszar objęty detekcją

Detekcja ruchu jest podstawową analityką.
Opera się wykryciu zmiany w scenie.

Przyciskiem [Add] możemy dodać kolejny obszar.
Maksymalna ilość to 5.

Tym suwakiem ustawia się wielkość obiektu

Aby detekcja zadziałała, należy zaznaczyć to pole.

Przed zatwierdzeniem,
należy wykonać próby działania.
W razie potrzeby skorygować
suwakiem po lewej stronie.

Detekcja audio

Ta funkcja dostępna jest dla kamer posiadających mikrofon lub wejście audio. Po przekroczeniu zadanego progu głośności, można przypisać później zdarzenie alarmowe.

Po włączeniu funkcji wystarczy
ustawić czułość reakcji

Sabotaż kamery

Ta funkcja sprawia, że zasłonięcie, odłączenie lub uszkodzenia do monitoringu powiadomi operatora.

Sabotaż kamery

Zasłonięcie obiektywu

Add Your Tooltip Text Here

Rozmycie obrazu

Konfiguracja zdarzeń

Jak są już wstępnie ustawione detekcje, można przejść do następnej czynności, jaką jest utworzenie zdarzenia.

Polega to na tym, że wybiera się harmonogram, kiedy makro ma zadziałać.

Następnie należy zdefiniować wyzwalacz. Może to być detekcja ruchu, detekcja audio, ale również uruchomienie kamery.

Na końcu do wyzwalacza należy przypisać akcję jaką dane zdarzenie ma wykonać. Może to być wysłanie wiadomości e-mail, przesłanie materiału na serwer lub pojawienie się powiadomienia na aplikację mobilną.

Dla jednej kamery można ustalić kilka zdarzeń niezależnych od siebie.

Najpierw należy przejść do sekcji Event

W tym miejscu będą utworzone przez instalatora zdarzenia

Aby rozpocząć należy kliknąć [Add]

Nazwa zdarzenia

W tym miejscu ustawiamy harmonogram.

Należy wybrać jaka czynność ma wyzwalać akcję.

Aby uniknąć fałszywych alarmów,
można ustawić odstęp od ostatniego wyzwolenia.

Ważne

Aby można było ustawić detekcję ruchu,
detekcję audio oraz sabotaż,
należy w pierszej kolejności
zdefiniować akcje w sekcji Application

Akcja wyzwala powiadomienia Push.
Np przez aplikację mobilną VivoCloud.

Możliwe jest wyzwolenie zapisu
zdjecia/filmu/pliku dziennika
na zdefiniowany serwer,
kartę SD lub adres e-mail.

Ustawione zdarzenia pokazane są w formie listy, Widoczny jest harmonogram, można czasowo wyłączyć makro lub usunąć przyciskiem [Delete]