Displaying articles by tag: zdarzenia

Technologiczny czwartek Zdarzenia w kamerze Vivotek IT9380-H

Wstęp do zdarzeń Konfigurowanie zdarzeń w kamerach przemysłowych pełni niezwykle kluczową rolę przy monitoringu. Nowoczesny dozór wizyjny, to nie tylko zapisanie materiału w celu późniejszego śledztwa, ale również działania prewencyjne oraz możliwość stworzenia systemu wczesnego ostrzegania. Zanim biedzie możliwe utworzenie makra generującego zdarzenie, należy najpierw skonfigurować opcję detekcji. Detekcja ruchu Detekcja ruchu jest podstawowym elementem sztucznej inteligencji w kamerach przemysłowych. Ta funkcja potrafi zniwelować ponad połowę zagrożeń, zanim dojdzie do niepożądanego incydentu, w szczególności gdy jest duża liczba kamer w systemie. Na ekranie należy nakreślić obszar objęty detekcją Detekcja ruchu jest podstawową analityką. Opera się wykryciu zmiany w scenie. Przyciskiem [Add] możemy dodać kolejny obszar. Maksymalna ilość to 5. Tym suwakiem ustawia się wielkość obiektu Aby detekcja zadziałała, należy zaznaczyć…

Read more...