Displaying articles by tag: Screen Recorder

6 polecanych dodatków do oprogramowania XProtect Milestone

W tej części zapre­zen­tujemy w skrócie produkty dodatkowe XProtect Milestone, które w szcegól­ności chcemy Wam polecić. Produkty dodatkowe to elementy i funkcje, które wzbogacają system o dodatkowe wartości, a przede wszystkim funkcjo­nal­ności. W celu spełnienia rosnących oczekiwań użytkow­ników,  Milestone opracował i rozwinął dodatki, biorąc pod uwagę rozwią­zania XProtect VMS i Milestone Husky. Na pewno dodatki do oprogra­mo­wania warto stosować, aby tworzyć niestan­dardowe rozwią­zania w zakresie nadzoru, a także brać pod uwagę konkretne potrzeby.  Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze więcej infor­macji o każdym z prezen­to­wanych poniżej dodatków, zapra­szamy do przejścia do szcze­gó­łowych artykułów. Polecane dodatki do oprogra­mo­wania XProtect Access XProtect   Access Zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem Na początek prezen­tujemy dodatek XProtect Access, który umożliwia zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem. Dzięki niemu użytkownik może zarządzać kamerami wideo i systemem kontroli dostępu za pomocą…

Read more...