PoE Injector AP-GIC-010A-030 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów.   W tym tygo­dniu w wyjąt­ko­wo niskiej cenie dla wszyst­kich PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030. Start od teraz 7 grud­nia (pią­tek) do 13 grud­nia (czwar­tek). tyl­ko 127 zł brut­to Zadzwoń i zamów PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030 127…

Czytaj więcej ...