Promocja CYBER MONDAY 45% rabatu na rejestratory VIVOTEK

Pro­mo­cja CYBER MONDAY 45% raba­tu na reje­stra­to­ry VIVOTEK. Od teraz do piąt­ku (26–30.11.2018) rabat na 3 mode­le reje­stra­to­rów VIVOTEK aż 45%. Rabat na reje­stra­to­ry ND8312 Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8312 ND8212W Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8212W ND8322P Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8322P ND8312 Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG 8 kana­łów wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K) Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P

Pro­mo­cja 7 dni — reje­stra­tor ND8322P. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 09.11 do 15.11.2018! Tyl­ko przez 7 dni! Cena pro­mo­cyj­na Cena kata­lo­go­wa Reje­stra­tor ND8322P to: 8 kana­łów 8 por­to­wy switch 802.3af 2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie) RAID ONVIF HDMI/VGA Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye VIVOC­lo­ud Auto Adap­ti­ve Strea eSA­TA Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

Czytaj więcej ...