Promocja CYBER MONDAY 45% rabatu na rejestratory VIVOTEK

Pro­mo­cja CYBER MONDAY 45% raba­tu na reje­stra­to­ry VIVOTEK. Od teraz do piąt­ku (26–30.11.2018) rabat na 3 mode­le reje­stra­to­rów VIVOTEK aż 45%. Rabat na reje­stra­to­ry ND8312 Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8312 ND8212W Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8212W ND8322P Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8322P ND8312 Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG 8 kana­łów wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K) Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia…

Czytaj więcej ...

Niezawodne rejestratory VIVOTEK

Reje­stra­to­ry ND9441 i ND9541 To reje­stra­to­ry  opar­te o sys­tem Linux, posia­da­ją 4 kie­sze­nie na dys­ki o łącz­nej pojem­no­ści do 32TB. Model ND9441 obsłu­gu­je 16 kana­łów, a model ND9541 aż 32 kana­ły. Dzię­ki zasto­so­wa­niu naj­now­szej kom­pre­sji H.265, ofe­ru­ją o 30% ~ 50% więk­szą pojem­ność pamię­ci, niż sys­te­my wyko­rzy­stu­ją­ce kom­pre­sję H.264. Pozwa­la to na wydłu­że­nie zapi­su mate­ria­łu wideo z…

Czytaj więcej ...