Displaying articles by tag: mobile

XProtect Mobile Milestone — Zdalny nadzór gdziekolwiek jesteś!

XProtect Mobile to bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne, dla wszystkich produktów Milestone. Dzięki bezpłatnej aplikacji XProtect Mobile będziesz mieć zdalny dostęp do systemu nadzoru na urządze­niach mobilnych, gdzie­kolwiek jesteś, nawet w trakcie podróży. Wystarczy smartfon czy tablet z dostępem do internetu. Aplikacja umożliwia wyświe­tlanie, odtwa­rzanie i ekspor­to­wanie nagrań wideo, słuchanie dźwięku, a także przeka­zy­wanie za pomocą kamery komuni­katów używając przycisku Push-To-Talk. Co więcej, dzięki kontroli dostępu, możemy odbierać powia­do­mienia dotyczące zdarzeń i wyzwa­lanych alarmów bezpo­średnio na urządzeniu mobilnym. Aplikacja XProtect Mobile pozwala szybko reagować na wszelkie incydenty i zdarzenia, poprzez zdalne stero­wanie wyjściami. Dzieje się tak, ponieważ obraz wideo, dzięki GPS, jest na bieżąco przesyłany z kamery na urządzenie mobilne i z powrotem do systemu XProtect. Aplikacja obsługuje 30 języków i zapewnia natych­mia­stowy dostęp do systemów za pośred­nictwem Wi-Fi,…

Read more...