Monitoring w pojazdach szybkiego ruchu –  Vivotek MD8531H

Monitoring w pojazdach szybkiego ruchu – Vivotek MD8531H

Monitoring w pojazdach. Dbałość o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na monitoring w środkach transportu. Urządzenia stosowane do takich celów muszą być wyposażone w funkcje umożliwiające pracę w specyficznych warunkach środowiskowych. Szybko zmieniająca się pogoda, światło czy prędkość przemieszczania się pojazdu stawiają przed urządzeniem monitorującym wysokie wymagania.