Inteligentny Biznes – rozwiązanie sprzedażowe dzięki wykorzystaniu map ciepła Vivotek
||

Inteligentny Biznes – rozwiązanie sprzedażowe dzięki wykorzystaniu map ciepła Vivotek

Inteligentny biznes? Inteligentny biznes? tak to możliwe — dzięki rozwiązaniom sprzedażowym wykorzystującym mapy ciepła Vivotek. Obecnie firmy coraz bardziej zorientowane są na potrzeby swoich klientów. Aby im sprostać mają coraz więcej możliwości ułatwiających pozyskiwanie i gromadzenie danych na temat każdego aspektu swojej działalności sprzedażowej,  a także zachowań, przyzwyczajeń i wyborów dokonywanych przez klientów. Mając tak…